Materská škola v Báhoni

Novinky

OznamyOznam o náhrade hodín AJ

Dnes 21.6. budú nahradené hodiny AJ v čase od 14.30 h. - 15.30 h. (Od 14.30 - 15.00 h. - prvá skupina a od 15.00 -15.30 h. - druhá skupina)

Lektorka AJ

Oznam pre rodičov "nových" detí  (19.6.2019)

Vážení rodičia,

"Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ" na školský rok 2019/2020 si môžete osobne vyzdvihnúť v materskej škole.

Mgr. Vladimíra Struhárová, zástup. riad. pre MŠ


Oznam (19.6.2019)

z dôvodu poruchy nám nefunguje pevná linka do materskej školy. Porucha je nahlásená a jej odstránenie trvá do 3 pracovných dní.

Rodičia, ktorí potrebujú nahlásiť neprítomnosťsvojho dieťaťa alebo prípadný neskorý príchod dieťaťa, vyzdvihnutie dieťaťa splnomocnenou osobou a iné,  aby tak urobili prostredníctvom email msbahon@gmail.com.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Oznam o úhrade povinného poplatku

Pripomíname, že povinný poplatok 12,-eur za umiestnenie Vášho dieťaťa na letnú (prázdninovú) činnosť je potrebné uhradiť do 14.06.2019 a DONIESŤ POTVRDENIE O JEHO ÚHRADE DO MŠ alebo potvrdenie zaslať na email msbahon@gmail.com

Ďalej upozorňujeme rodičov, ktorí boli vyzvaní na doplnenie potvrdení o platbe za ostatné mesiace, aby tak urobili čo najkratšom čase.

Triedne p. učiteľky


Oznam - výskyt pedikulózi (11.06.2019)

V materskej škole sa vyskytla pedikulóza- voš detská. Žiadame rodičov, aby zvýšili pozornosť u svojich detí a dôkladne im kontrolovali vlásky. Voš detská sa šíri  hlavne pri priamom styku, ale aj prostredníctvom predmetov (hrebene, kefy, čiapky, osobná posteľná bielizeň). Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za ušnicami a v zátylku. V prípade výskytu je nutné včasné zahájenie dezinsekčnej akcie (zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom), ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, t.j. aj u zdravých členov triedy, rodiny.

MŠ zabezpečuje opatrenia a postupy, ktoré je nutné vykonať v takomto prípade - výmena posteľnej bielizne, uterákov, dezinfekcia hrebeňov, kontrola vlasov a iné.

Opatrenia v prípade pedikulózi sú súčasťou školkého poriadku s. 29 (Školský poriadok nájdete na stránke v sekcii DOKUMENTY)

Ak sa u Vášho dieťaťa potvrdí voš detská, je nevyhnutné nahlásiť do MŠ. Opätovný nástup do MŠ je možný nielen po dezinfekcii prostriedkom, ale až po zlikvidovaní, dôkladnom vyčesaní hníd.

 

Oznam o prerušení prevádzky MŠ počas letných prázdnin

Vážení rodičia,

vedenie MŠ oznamuje, že prevádzka materskej školy bude prerušená z hygienických dôvodov a čerpania dovoleniek zamestnancov od 22.07.2019 (pondelok) do 30.08.2019 (piatok). Materská škola bude opäť otvorená 02.09.2019 (pondelok) v čase prevádzkových hodín materskej školy.

Prajeme pekné leto