Materská škola v Báhoni

Novinky

Oznamy


Oznam - príprava na Najmenší festival

Milí rodičia,
v utorok 19.3. sa deti  z tanečného krúžku zúčastnia v doobedných hodinách podujatia ,,Najmenší festival,, v kultúrnom dome v Pezinku. Prosím, pripravte im nasledovné oblečenie- chlapci- čierne rifle/tepláčiky, dievčatá- biele pančušky. Ostatné oblečenie zabezpečí lektorka krúžku.
Podujatie je určené aj pre verejnosť, ak máte záujem, môžete sa prísť pozrieť.
Začiatok je o 9,00 h.


Oznam!

Upozorňujeme rodičov detí, že sa v našej MŠ vyskytlo infekčné ochorenie:

OVČIE KIAHNE.

 

Oznam - prevádzka MŠ v čase jarných prázdnin

Prevádzka materskej školy v čase jarných prázdnin (25.02.-01.03.2019) bude obmedzená na dve triedy ráno aj poobede. V čase jarných prázdnin nebude realizovaná krúžková činnosť.

Dňa 27.02.2019 zriaďovateľ v súlade § 2 odst. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 prerušuje prevádzku Materskej školy Báhoň z dôvodu plánovaného prerušenia dodávky úžitkovej vody.

Za pochopenie ďakujeme.

Vedenie MŠ


Vážení rodičia,

dotácia na stravu sa poskytuje deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy. Podľa § 4 ods.6 zákona č.544/2010 Z.z. sa dotácia na stravu poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu. V prípade, že sa dieťa nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole je potrebné ho odhlásiť! Prosíme rodičov, aby aj naďalej postupovali pri odhlasovaní resp. prihlasovaní dieťaťa na stravu ako doteraz. Ak dieťa nebude riadne odhlásené, rodič uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá, tzn. že mu nevznikne nárok na dotáciu 1,20 eura na daný deň. Režijný poplatok na základe VZN obce Báhoň zostáva nezmenený a ten musia zákonní zástupcovia uhradiť, aj keď majú nárok na dotáciu.

V prípade otázok ma kontaktujte na čísle materskej školy.

Vladimíra Struhárová