Materská škola v Báhoni

Novinky

Oznamy


Vážení rodičia,

dotácia na stravu sa poskytuje deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy. Podľa § 4 ods.6 zákona č.544/2010 Z.z. sa dotácia na stravu poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu. V prípade, že sa dieťa nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole je potrebné ho odhlásiť! Prosíme rodičov, aby aj naďalej postupovali pri odhlasovaní resp. prihlasovaní dieťaťa na stravu ako doteraz. Ak dieťa nebude riadne odhlásené, rodič uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá, tzn. že mu nevznikne nárok na dotáciu 1,20 eura na daný deň. Režijný poplatok na základe VZN obce Báhoň zostáva nezmenený a ten musia zákonní zástupcovia uhradiť, aj keď majú nárok na dotáciu.

V prípade otázok ma kontaktujte na čísle materskej školy.

Vladimíra Struhárová


Milí rodičia,

prosíme Vás, aby ste povinný poplatok (15,-eur) za mesiac Január 2019 zatiaľ neuhrádzali, ale počkali na písomnú informáciu od triednych pani učiteliek. Keďže bola prerušená prevádzka MŠ; v týchto prípadoch uhrádzate pomernú časť určeného príspevku - bude uvedené na platbe, ktorú Vám pripravíme.

Ďakujeme.


Oznam o prerušení prevádzky materskej školy v čase vianočných sviatkov

Prevádzka MŠ bude prerušená od 24.12.2018 do 4.1.2019. Materská škola bude opäť otvorená dňa 7.1.2019. Prajeme Vám krásne a pokojné Vianoce plné lásky, štedrosti a do Nového roka mnoho zdravia, radostných chvíľ v kruhu milých a vzácnych ľudí.

Vladimíra Struhárová a kolektív MŠ


Oznam

prosíme rodičov, ktorí zatiaľ nepriniesli potvrdenie o zaplatení povinného poplatku za mesiac december (15 e na mesiac), aby ho poslali na email: msbahon@gmail.com.

Ďakujeme


Oznam - tanečný krúžok

Zajtra (13.12.2018) bude mať  2.skupina tanečný krúžok o niečo skôr... v čase od 14.30 - 15.15 h. Čas krúžku 1.skupiny sa nemení - 13.30 -14.15 h.

Ďakujem za pochopenie

Lektorka krúžku Miroslava Kubovová


Oznam o skrátení prevádzky MŠ

V pondelok 10.12.2018 bude prevádzka materskej školy skrátená do 13,00h., z dôvodu koncoročného posedenia zamestnancov ZŠ s MŠ v Báhoni. Ďakujeme rodičom za pochopenie :)

Poďakovanie

patrí rodičom, ktorí prispeli k príprave sviatku Mikuláša v našej materskej škole, a teda aj k príjemnej atmosfére tohto dňa... Mikulášskym pomocničkám: p. Hincovej, p. Tonhauserovej, p. Murárikovej a p. Novákovej. Dovezenie a darovanie stromčeka: rodine Valovičovej. Tiež ďakujeme všetkým tatom, ktorý boli ochotní a chceli pomôcť s dovezením stromčeka...ale aj s iným (opravou altánka, stránkou MŠ, počítačmi atď.) vážime si, že je vždy na koho sa obrátiť :)

Deti, ktoré sa nezúčastnili Mikuláša majú balíčky odložené vo svojich triedach. Prosíme rodičov, aby ich čím skôr vyzdvihli (obsahujú aj ovocie).

Vladimíra Struhárová


Prosba na rodičov...

milí rodičia, máme na Vás dve prosby... Jednu na ockov, druhú na maminky... Na tvorivých dielničkách ste spolu s deťmi vytvorili naozaj originálne ozdoby. Plánujeme s nimi ozdobiť živý stromček v tretej triede, kde oslávime 7. decembra sviatok sv. Mikuláša. Prosba na ockov: Nájde sa medzi Vami niekto, kto by nám ten stromček priviezol? Ak áno prosím nakontaktujte sa na materskú školu a podrobnosti dohodneme :) Druhá prosba je smerom k maminám : Aj tento rok hľadáme pomocníčky Mikuláša na balenie balíčkov pre deti - stretneme sa 6.decembra od 16.00 h. v spálni 1. triedy :)

Vopred ďakujeme všetkým za spoluprácu.

Vadimíra Struhárová


Milí rodičia,
pripomíname, že v stredu - 14.11.2018 prebehne u nás logopedická depistáž zameraná na triedu predškolákov. Žiadame všetkých, ktorí prejavili záujem o logopedickú depistáž svojho dieťaťa, aby odovzdali podpísaný informovaný súhlas (v prípade, že ste tak ešte neurobilli...), ktorý bude následne odovzdaný p. logopedičke. Logopedickú depistáž bude u nása vykonávať Mgr. Jana Klaudová z CPPPaP v Pezinku.

Oznam - výskyt pedikulózi (23.10.2018)

V materskej škole sa vyskytla pedikulóza- voš detská. Žiadame rodičov, aby zvýšili pozornosť u svojich detí a dôkladne im kontrolovali vlásky. Voš detská sa šíri  hlavne pri priamom styku, ale aj prostredníctvom predmetov (hrebene, kefy, čiapky, šále, osobná posteľná bielizeň). Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za ušnicami a v zátylku. V prípade výskytu je nutné včasné zahájenie dezinsekčnej akcie (zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom), ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, t.j. aj u zdravých členov triedy, rodiny.

MŠ zabezpečuje opatrenia a postupy, ktoré je nutné vykonať v takomto prípade.

Opatrenia v prípade pedikulózi sú súčasťou školkého poriadku s. 24 (Školský poriadok nájdete na stránke v sekcii DOKUMENTY)

Ak sa u Vášho dieťaťa potvrdí, prosíme nahlásiť do MŠ. Opätovný nástup do MŠ je možný len s lekárskym potvrdením.


Prevádzka MŠ v čase od 29.10 - 2.11.2018

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že v období jesenných prázdnin a štátnych sviatkov bude prevádzka našej materskej školy obmedzená na dve triedy. Deti budú rozdelené do 1. a 3. triedy. Zoznam prihlásených, ako aj odhlásených detí je odovzdaný v školskej jedálni. Tzn., že dochádzku detí do MŠ nie je potrebné nahlasovať/odhlasovať v jedálni (len v prípade, že prihlásené dieťa do MŠ nepríde napr. zo zdravotných dôvodov, je potrebné túto skutočnosť nahlásiť do jedálne a svoje dieťa odhlásiť). Ďakujeme.

zástupkyňa riad. pre MŠ

 

Fotenie detí - 23.október (utorok)

Dňa 23.októbra 2018 sa v našej materskej škole fotíme! Fotiť bude p. Kalka. Fotenie bude prebiehať postupne po triedach od 9.00 h. - najprv sovičky (1.trieda), žabky (2.trieda), poslední pôjdu predškoláci (3.trieda -lienky). Deti sa budú fotiť s pozadím na tému zimy. Triednu fotku teraz robiť nebudeme ( až na konci školského roka).

Prosíme rodičov, aby deťom priniesli oblečenie na fotenie. Odporúčame zvoliť oblečenie bez nápisov, či potlačí... Vo svojich triedach nahláste záujem o súrodenecké foto (myslíme súrodencov, ktorí navštevujú našu MŠ). Rovnako nahláste, ak o fotenie svojho dieťaťa nemáte záujem.

Sada fotiek je v cene 10,-eur. Balík obsahuje fotografie s nasledovnými rozmermi: 21x30 cm - 1ks, 15x21cm - 1ks, 13x18 cm -kalendár 3ks, 10x15 cm -3ks.

V prípade otázok ma kontaktujte na čísle MŠ.

Zástupkyňa riad. pre MŠ

POĎAKOV ANIE

všetkým rodičom, ktorí spolu so svojimi deťmi pripravili nádherné diela :) Dnes sme všetky Vaše výrobky odniesli na výstavu do kostolíka... a naozaj plné fantázie a inšpirácie pre všetkých. Na výstavu PLODOV ZEME sa plánujeme spolu s deťmi pozrieť vo štvrtok (11.10.2018).

Kolektív materskej školy


Začíname krúžky !

V tomto školskom roku 2018/2019 ponúkame krúžok tanečný a krúžok anglického jazyka.

ANGLICKÝ JAZYK - každý pondelok a stredu v čase od 15,00h. - 16,00h. (1.skupina - 15.00 až 15.30h.) (2. skupina - 15.30 až 16.00h.)

PRVÁ HODINA ANGLICKÉHO JAZYKA UŽ V PONDELOK (1.10.2018). Krúžok bude prebiehať v druhej triede (na poschodí). Na krúžok anglického jazyka je prihlásených spolu 30 detí, ktoré budú rozdelené do 2 skupín.

TANEČNÝ KRÚŽOK - každý štvrtok v čase od 13.30 - 14.15h. prvá skupina (v 3.triede) a v čase od 15.15 - 16.00h. druhá skupina (v 2.triede)

PRVÁ HODINA TANEČNÉHO KRÚŽKU VO ŠTVRTOK ( 4.10.2018). Krúžok bude prebiehať v 3. a 2. triede.
Na tanečný krúžok je prihlásených spolu 23 detí, ktoré budú rozdelené do 2 skupín.

Mená detí a skupín pripravíme na vývesku v šatni 2. triedy (výveska krúžky). Zároveň prosíme rodičov prihlásených detí o odovzdanie prihlášok na jednotlivé krúžky p. učiteľkám a o trpezlivosť pri ich "zabiehaní" :)

V prípade otázok ma kontaktujte e-mailom alebo na tel. čísle MŠ.
Ďakujem. Struhárová


POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Vážení rodičia detí MŠ Báhoň,srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie

dňa 13.09.201816,30h.

v priestoroch materskej školy – 3. trieda (vstup ľavý vchod)

Všetci ste vítaní!

Program:

 1. Predstavenie pedagogického zboru
 2. Informácie a odsúhlasenie Školského poriadku
 3. Oboznámenie s plánovanými aktivitami podľa Plánu práce, návrh krúžkovej činnosti realizácia
 4. Správa o stave finančných prostriedkov RZ
 5. Schválenie rámcového návrhu ďalšieho čerpania financií
 6. Návrh a schválenie výšky príspevku RZ
 7. Voľba predsedu, členov Rady a pokladníka OZ Báhončatá
 8. Diskusia, návrhy, námety, poďakovanie


OZNAM 03.09.2018

Milí rodičia,

dnes sme s odhodlaním začali nový školský rok... Okrem toho, že ste dnes obdržali vstupné papiere, ktoré je potrebné vypísať a obratom priniesť do MŠ (kto nedostal ráno, tak dostane poobede), chcem Vám na úvod zaslať potrebné informácie...

Tradične Vás prosíme doniesť hygienické potrieby pre dieťa - 4 x kotúčik toaletného papiera, 1 x balík hygienických vreckoviek, 1 x tekuté mydlo a pohárik na pitný režim. Hygienické potreby môžete nosiť v priebehu tohto týždňa.

Ďalej máme zmenu v odhlasovaní detí zo stravy. Svoje dieťa neodhlasujte na tel. čísle materskej školy, ale priamo v jedálni na tel. čísle: 033/381 22 82. V prípade, že budete meškať, teda nestihnete prísť do 8.00h. ohláste sa na čísle materskej školy.

Postup odhlasovania resp. prihlasovania dieťaťa je nasledovný...

Odhlásiť, resp. prihlásiť dieťa na stravu je možné deň  vopred. Zákonný zástupca dieťaťa zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. do 8,00 hod. bežného dňa. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná, ani vecná náhrada neposkytuje. V prípade, že nastane situácia, že dieťa je riadne odhlásené konkrétne dni a nastúpi skôr, je povinnosťou túto skutočnosť nahlásiť vopred v školskej jedálni.

Prajeme Vám a Vašim deťom príjemný začiatok školského roka, aby sa deti cítili v "škôlke" dobre a naši noví kamaráti si rýchlo zvykli a "udomácnili" sa :)

V. Struhárová

OZNAM 18.7.2018

Milí rodičia,

prosíme všetkých (aj tých, ktorí už do škôlky nechodia, ale možno si niečo zabudli :), aby si v priebehu týchto dní (štvrtok, piatok) zobrali všetky osobné veci detí - vo vrecúšku v šatni - náhradné oblečenie, pyžamko, papuče, pohárik na pitný režim.

Zároveň sa v mene celého kolektívu MŠ chcem poďakovať za príjemné prekvapenia (kvetinky, čokoládky...), ktorými ste nás spolu s Vašimi deťmi obdarovali. ĎAKUJEME a všetkým príjemné oddychové dni prajeme a tešíme sa zas v SEPTEMBRI...

V. Struhárová


Oznam o prerušení prevádzky materskej školy počas letných prázdnin

Prevádzka MŠ bude počas letných prázdnin z hygienických dôvodov a čerpania dovoleniek zamestnancov so súhlasom zriaďovateľa prerušená od 23.07.2018 do 31.08.2018. Začiatok školského roka 2018/2019 sa začína dňa 03.09.2018 v čase prevádzkových hodín materskej školy.

Zástupkyňa riad pre MŠ


OZNAM - povinný poplatok

Žiadame rodičov detí, ktoré budú v čase letných prázdnin (v mesiaci júl) navštevovať materskú školu, aby najneskôr do 29.júna uhradili povinný poplatok 9,- eur obvyklým spôsobom (IB alebo šek - pripraví triedna učiteľka). Zároveň prosíme priniesť potvrdenie o úhrade. Poplatok ZRPŠ (8,-eur) sa v mesiaci júl neuhrádza!!

Prajem všetkým pekný deň :)

V. Struhárová


Oznam o prerušení prevádzky materskej školy počas letných prázdnin

Prevádzka MŠ bude počas letných prázdnin so súhlasom zriaďovateľa prerušená od 23.07.2018 do 31.08.2018. Deti, ktoré budú navštevovať MŠ do termínu jej uzavretia, prosíme záväzne nahlásiť vo svojej triede.

Zástupkyňa riad pre MŠ


Oznam pre rodičov "nových" detí

Vážení rodičia,

"Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ" na školský rok 2018/2019 Vám bude zaslané poštou. Rozhodnutia sa budú posielať od 6. júna 2018.

Zástupkyňa riad. pre MŠ

Mgr. Vladimíra Struhárová


Oznam tanečno-dramatický krúžok ( 25.5.2018)

Vážení rodičia,

dňa 28. 5. 2018 (pondelok) budú mať tanečno-dramatický krúžok obe skupiny v čase od 15:25-16:1030.5.2018 (streda) už krúžok nebude. Deti budú mať záverečné vystúpenie 03.06.2018,  na Deň rodiny. Stretnutie detí pred vystúpením bude o 15:40 pred Obecným Úradom Báhoň.

Ďakujem za porozumenie.

Natália Gilániová - lektorka


Krúžok Aj (oznam 17.05.2018)

Dňa 17.5. (štvrtok) sa krúžok Aj neuskutoční z dôvodu choroby lektorky. Najbližšia hodina Aj bude dňa 24. mája (štvrtok).

Ďakujem za pochopenie

R. Bábová, lektorka


Koncoročné fotenie detí - 22.máj (utorok)

Dňa 22.mája sa v našej materskej škole fotíme! Fotiť bude p. Voštinár. Fotenie bude prebiehať postupne po triedach od 12.00 h. - najprv sovičky (1.trieda), žabky (2.trieda), poslední pôjdu predškoláci (3.trieda -lienky). Tí, ktorí chodia na obed domov, budú musieť ostať na fotenie...(fotenie bude trvať max. do 14.00h.). Deti sa budú fotiť v krojoch (v oblečení, ktoré prinesie fotograf), ale Vaše dieťa môže byť odfotené aj vo vlastnom oblečení. Na triednej (spoločnej) fotke budú deti fotené vo svojom vlastnom oblečení.

Prosíme rodičov, aby deťom priniesli oblečenie na fotenie, ktoré si prezlečú po obede, aby sa dopoludnia mohli pokojne hrať, cvičiť či naháňať. Všetky potrebné informácie Vám poskytnú pani učiteľky v jednotlivých triedach. Vo svojich triedach prosím nahláste aj záujem o súrodenecké foto (myslíme súrodencov, ktorí navštevujú našu MŠ). Rovnako nahláste aj ostatné - či chcete dieťa odfotiť v kroji alebo vo vlastnom oblečení. Deti, ktoré pôjdu do školy sa v tento deň budú fotiť na tablo, ktoré bude v námete chlapec a dievča v slovenskom kroji.

Sada fotiek je v cene 7,-eur, k nej je možné doobjednať triedne foto v cene 1,-e a ostatné formáty podľa ponuky, ktorá je umiestnená v šatniach MŠ.

Zástupkyňa riad. pre MŠ


Tanečno-dramatický krúžok (oznam z dňa 9.5.2018)

Vážení rodičia,

dnes 9.5.2018 sa tanečno-dramatický krúžok 2.skupiny neuskutoční, z dôvodu besiedok v 1. a 2.triede, na ktoré Vás ešte raz srdečne pozývame :)

V piatok 11.5.2018 si deti z tanečno-dramatického krúžku pôjdu vyskúšať svoje vystúpenie do jedálne ZŠ. Skúška bude približne od 10.00h (v doobedných hodinách). Zároveň pripomíname, že v nedeľu 13.5.2018 Vás prosíme priniesť deti o 14.00 h., aby sa stihli prezliecť do oblečenia, v ktorom budú vystupovať. 

V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte na čísle materskej školy.

V. Struhárová


Oznam Tanečno-dramatického krúžku (20.04.2018)

Vážení rodičia, nakoľko sa dňa 18.04.2018 (streda) neuskutočnil tanečno-dramatický krúžok 2.skupiny, hodina bude nahradená dňa 23.04.2018 (pondelok) v čase od 13:30 h.-14:15 h.

Ďalej z dôvodu nácviku programu ku Dňu matiek (ktorý sa uskutoční v priestoroch Základnej školy v Báhoni, 13.mája) budú mať dňa 02.05.2018 (streda) tanečno-dramatický krúžok obe skupiny naraz, a to v čase od 15:25 h.-16:10 h.

Ďakujem za porozumenie

Lektorka Tatiana Gilániová

 

Zápis detí do ZŠ v Báhoni - pripomíname

Zápis detí do školy sa uskutoční 17.04.2018 (t.j. v utorok) v čase od 15,00 do 18,00 hod. v prriestoroch ZŠ. Žiadame rodičov, aby si pripravili k zápisu všetko, čo je uvedené na ozname v MŠ, a tiež na dotazníku, ktorý obdržali od p.učiteliek v MŠ.

Oznam o skrátení prevádzky MŠ

K príležitosti Dňa učiteľov bude dňa 10.04.2018 (utorok) prevádzka MŠ skrátená so súhlasom zákonných zástupcov do 14.30 hod.

Ďakujeme :)

Milí rodičia,

zajtra 27.03.2018 o 16,30 h. máme prvé stretnutie ohľadne projektu "Veselé a bezpečné schody". Stretnutie nebude trvať dlho - max. 15 min. Dohodneme sa na ďalších stretnutiach, ktorých obsahom bude maľovanie stupienkov schodov a motívu na stenu na medziposchodí. Preto vás ešte raz vyzývam, aby ste sa "nebáli",  nejde o nič zložité. Ešte potrebujeme nejakých dobrovoľníkov :) Verím, že sa medzi vami ešte nájdu.

Prajem všetkým pekný deň.

Struhárová


OZNAM (19.03.2018)

Vážení rodičia, dnes (19.03.2018) sa neuskutoční tanečno-dramatický krúžok prvej skupiny. Krúžok odpadá z dôvodu choroby lektorky. Hodina bude nahradená o týždeň v stredu 28.03.2018 v čase od 13.25h. - 14.10h.

V prípade, že Vám nebola zaslaná sms...upozorňujeme, že deti z tanečno-dramatického krúžku sa nezúčastnia vystúpenia na Najmenšom festivale v Pezinku, ktorý bol plánovaný 21.03.2018.

Ďakujem.


Oznam o zmene časov tanečno-dramatického krúžku (18.02.2018)

Oznamujeme Vám, že od 19.02.2018 (pondelka) nastane zmena časov tanečno-dramatického krúžku.

PONDELOK 1.skupina - od 13.25 h. do 14.10 h.

STREDA 2. skupina - od 15.25 h. do 16.10 h.


Oznam (8.2.2018)

Dňa 9.2.2018 (piatok) bude prerušená dodávka pitnej vody v čase od 8.00h - 12.00h. Na základe toho bude upravená aj strava detí (jednoduchší obed - cestovina).

Ďakujeme za porozumenie.


Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame

na stretnutie rodičov detí Materskej školy Báhoň

(Rodičovské združenie)

vo štvrtok 15.02.2018 o 16,30 hod.,

ktoré sa uskutoční v priestoroch MŠ (3.trieda).

Program:

 1. Otvorenie, privítanie
 2. Zhodnotenie aktivít MŠ v 1.polroku školského roka 2017/2018
 3. Oboznámenie s ďalšími plánovanými aktivitami MŠ
 4. Správa o stave finančných prostriedkov RZ
 5. Rôzne
 6. Diskusia, návrhy, námety, poďakovanie

Tešíme sa na spoločné stretnutie!


Oznam (31.1.2018)

z dôvodu poruchy nám nefunguje pevná linka do materskej školy. Porucha je nahlásená a jej odstránenie trvá do 3 pracovných dní (maximálne do piatka 2.2.2018).

Prosíme rodičov, aby svoje deti v prípade potreby odhlásili zo stravy priamo v školskej jedálni na tel. čísle: 033/381 22 82.

Ďakujeme za pochopenie.


Oznam - tanečno-dramatický krúžok

Dnes 29.01.2018 (pondelok) nebude hodina tanečno-dramatického krúžku 1. skupina. Hodina bude nahradená, o čom Vás budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie.


Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že v piatok 26.1.2018 od rána budeme maľovať schodište do poschodovej budovy. Potrebujeme k tomu pripraviť priestor, a tiež uzavrieť druhú triedu. Tzn., že deti z druhej triedy budú v piatok od rána rozdelené do 1. a 3. triedy. V čase odpočinku (vo štvrtok a v piatok ) budú deti z druhej triedy v spálni 1. triedy.

Vopred ďakujeme za porozumenie... V pondelok nás všetkých privíta zas o niečo krajšia škôlka :)

zástupkyňa riad. pre MŠ


Oznam - krúžok AJ

Z dôvodu pretrvávajúcej PN p. lektorky R. Bábovej nebude prebiehať dňa 23.01.2018 (utorok) a 25.01.2018 (štvrtok) krúžok Anglického jazyka.

Ďakujeme za pochopenie.

zástupkyňa pre MŠ


Oznam - tanečno-dramatický krúžok

Deti z 2. skupiny tanečno-dramatického krúžku, ktorým sa dňa 20.12.2017 neuskutočnila hodina, ju budú mať  nahradenú dňa 22.1.2018 (pondelok) v čase od 13.10 h.

Lektorka tanečno-dramatického krúžku


Oznam - krúžok AJ

Dnes 16.1.2018 (utorok) a 18.1.2018 (štvrtok) Aj nebude z dôvodu PN p. lektorky R. Bábovej.

zástupkyňa riad. pre MŠ


Oznam o prerušení prevádzky MŠ v čase vianočných prázdnin

Prevádzka MŠ bude prerušená od 27.12.2017 (t.j. streda) do 05.01.2018 (t.j. piatok). Materská škola bude opäť otvorená dňa 08.01.2017 (v pondelok).

Prajeme Vám všetkým pekné sviatky.

Kolektív MŠ


Oznam o výške príspevku - strava

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín, sa podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MŠVVaŠ SR mení od 1.1.2018 nasledovne:

Materská škola (stravníci od 2 do 6 rokov): desiata 0,26 eur, obed 0,91 eur, olovrant 0,22 eur Spolu:1,39 eur/deň

Komentár: v časti Materská škola sa mení suma položky: obed z 0,84 eur na 0,91 eur (o 0,07 eur)

Dodatok č.8 k VZN č. 1/2008 bol schválený na XXII. Zasadnutí OZ obce Báhoň dňa 15.11.2017 uznesením č. 13/22/2017.


Oznam o skrátení prevádzky MŠ

Z dôvodu posedenia zamestnancov ZŠ s MŠ v Báhoni pri vianočnej kapustnici, bude dňa 19.12.2017 (utorok) prevádzka MŠ skrátená so súhlasom zákonných zástupcov do 15.00 hod.

Ďakujeme.


OZNAM

Dnes sme v škôlke "oslávili" sviatok sv. Mikuláša. Prosíme rodičov detí, ktoré sa nezúčastnili oslavy zo zdravotných alebo iných dôvodov, aby si prišli vyzdvihnúť balíček čo v najkratšom čase (nakoľko obsahuje aj ovocie).

Ďakujeme a všetkým chorým prajeme skoré uzdravenie! Zároveň ďakujem všetkým, ktorí sa podielali na príprave tohto "čarovného" dňa :)

Vladimíra Struhárová


POZOR ZMENA!

Na základe skúseností a doterajšej praxe sa mení prevádzka 1.triedy v čase popoludnia.

PREVÁDZKA I. TRIEDY

POPOLUDNÍ OD 14.30 HOD. DO 16.°° HOD.

PO 16°° HODINE SI MÔŽETE DETI VYZDVIHNÚŤ V III. TRIEDE NA PRÍZEMÍ.


Ďalej prevádzka 2. triedy v čase popoludnia:

PREVÁDZKA II. TRIEDY

POPOLUDNÍ OD 14.30 HOD. DO 15.15 HOD.

PO 15.15 HODINE SI MÔŽETE DETI VYZDVIHNÚŤ V III. TRIEDE NA PRÍZEMÍ.

Uvedené zmeny sú s cieľom zlepšenia priebehu dňa vašich detí.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE!


Milí rodičia,

ak chcete Mikulášovi pomôcť s prípravou balíčkov pre našich škôlkárov, príďte v utorok o 16:00 do 1.triedy.

Ďakujeme :)

Veronika Hincová (podpredseda OZ„Báhončatá“)

 

Rodičia, ktorí zatiaľ neuhradili poplatok ZRPŠ - 8,-eur na mesiac

môžu poplatok uhradiť jedným z nasledovných spôsobov:

1. Platobným príkazom na účet : 5111557373/0900

( IBAN : SK23 0900 0000 0051 1155 7373)

Do poznámky uvádzajte „ZRPS“ + meno dieťaťa a obdobie, za ktoré sumu posielate.

2. V hotovosti p. Supekovej (pokladníčka) na tel. čísle: 0908 316 351


Krúžok Anglického jazyka


Po dohode s lektorkou AJ p. Bábovou, bude krúžok AJ začínať o niečo skôr, a to od 15,00h. Teda aj deti skôr skončia. 1.skupina (začiatočníci) od 15.00h - 15.30h a 2.skupina (pokročilí) od 15.35h - 16.05h. Dúfame, že Vás nové časy "potešia", a preto sme urobili menšiu úpravu. Úprava časov  je platná od novembra 2017.

Mgr. Vladimíra Struhárová


Vážení rodičia,

Na základe listu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) zo dňa 19.10.2017, v súvislosti so zvýšeným výskytom vírusovej žltačky typu A v Bratislavskom kraji a na základe informácií od ošetrujúcich lekárov, je nevyhnutné zamedziť donáške potravín neznámeho pôvodu (ovocia, zeleniny, tort, zákuskov) do predškolských zariadení.

Na základe uvedeného Vás chceme požiadať, aby ste nenosili do materskej školy ovocie pri príležistosti typu "Oslava narodenín". List RÚVZ nájdete na výveskách v šatniach 1. a 2. triedy.
Ďakujeme.

Prihlasovanie na krúžky v školskom roku 2017-2018 (oznam 19.09.2017)

Rodičia, ktorí majú záujem o prihlásenie svojho dieťaťa na krúžok, môžu tak urobiť najneskôr do 29.09.2017. Informácie o krúžkoch, ako aj informáciu na prihlásenie nájdete v šatni 2. triedy (na červenom stolíku). Prihlásiť môžete deti od 4 rokov. Pripomíname, že krúžky budú priebehať v poobedných hodinách, teda po 15,00h, v priestore 1.triedy. V prípade, že momentálne nenavštevujete materskú školu, môžete prihlásiť svoje dieťa e-mailom msbahon@gmail.com.

Objednanie časopisu "Včielka" (oznam 11.09.2017)

Milí rodičia,

tento školský rok ponúkame možnosť objednania časopisu Včielka, ktorý je vhodný pre tých najmenších (od 2-6 rokov). Záujem o ročné predplatné prosíme nahlásiť u p. učiteliek alebo e-mailom na msbahon@gmail.com, najneskôr do 17.09.2017.

Ročné predplatné: 11,-eur (11 čísel)

Včielka je časopis pre deti predškolského veku. Veľkí aj malí v ňom nájdu veľa zaujímavých básničiek, maľovaniek, hádaniek, hier, vystrihovačiek, skladačiek, rozprávky na pokračovanie a pesničky.


Vážení rodičia,

zástupkyňa pre Materskú školu Báhoň Mgr. Vladimíra Struhárová

a predseda OZ Báhončatá Mgr. Andrea Ihászová

Vás srdečne pozývajú

na stretnutie rodičov detí Materskej školy Báhoň

a valné zhromaždenie občianskeho združenia Báhončatá

v stredu 13.09.2017 o 16,30 hod.,

ktoré sa uskutoční v priestoroch MŠ (3.trieda).

Program:

 1. Predstavenie pedagogického zboru
 2. Informácie a odsúhlasenie Školského poriadku
 3. Oboznámenie s plánovanými aktivitami podľa Plánu práce
 4. Návrh krúžkovej činnosti a jej realizácia
 5. Správa o stave finančných prostriedkov RZ
 6. Schválenie rámcového návrhu ďalšieho čerpania financií
 7. Návrh a schválenie výšky príspevku RZ
 8. Voľba predsedu, členov Rady a pokladníka OZ Báhončatá
 9. Diskusia, návrhy, námety, poďakovanie

Tešíme sa na spoločné stretnutie!


Školský rok 2017/2018 sa začína 1.septembra 2017.

Materská škola bude otvorená 4. septembra - prevádzka MŠ je od 6,00 hod. - 16,30 hod.

Pri nástupe do MŠ Vaše dieťa potrebuje :

 • fotokópiu zdravotného preukazu, prezúvky označené menom, pyžamo označené menom, náhradné oblečenie (vrchné i spodné)
 • hygienické potreby len na začiatku školského roka : 4 kotúče toaletného papiera, 1 balenie (10 balíčkov) hygienických vreckoviek, 1 tekuté mydlo 
 • Prosíme nenosiť zubnú kefku ani zubnú pastu (dohodlo sa na pedagogickej rade)
 • vyplnený dotazník o Vašom dieťati, vyplnený evidenčný list, vyhlásenie bezinfekčnosti, splnomocnenie k prevzatiu dieťaťa (v prípade preberania dieťaťa inou osobou) - všetky dokumenty dostanete prvý deň pri nástupe dieťaťa
Tešíme sa na všetkých škôlkárov a prajeme pekný zvyšok prázdnin :)

Oznam o prerušení prevádzky materskej školy počas letných prázdnin

Prevádzka MŠ bude počas letných prázdnin so súhlasom zriaďovateľa prerušená od 24.07.2017 do 31.08.2017. Deti, ktoré budú navštevovať MŠ do termínu jej uzavretia, prosíme záväzne nahlásiť vo svojej triede.

Zástupkyňa riad pre MŠ


Poďakovanie

Veľké ďakujem patrí rodičom, ktorí sa zúčastnili dnešnej brigády (20.05.). Spoločne sa nám podarilo upratať celú našu záhradu, natrieť čiary na dopravný chodník aj opäť "niečo" z plota. Tiež nalepiť tapetu do šatne. Ďakujeme rodine Vandákovej, Gažovej, Ihászovej, Helbychovej, Bálintovej, Krafčíkovej, Murárikovej, Šurinovej, ktoré nám pomohli zveľadiť priestor pre naše deti. Cítili sme sa s vami dobre :)

Zástupkyňa riad. pre MŠ a kolektív


Milí rodičia

v sobotu dňa 20.5. o 10:00 sa uskutoční v priestoroch MŠ brigáda, cieľom ktorej je úprava okolia, natieranie plota a lepenie tapiet do šatní 2. a 3. triedy. Bližšie informácie nájdete v časti "Rada rodičov" alebo na dverách pri vstupe do MŠ.

V mene občianskeho združenia BÁHONČATÁ a pedagógov MŠ prosíme všetkých rodičov, ktorí nemajú neodkladné povinnosti, aby sa zúčastnili a priložili ruku k dielu.

Ide o prostredie, v ktorom vyrastajú a trávia čas Vaše deti.

Nakoľko je zatiaľ zapísaných málo rodičov, svoju účasť zapíšte prosím na papier na dverách, aby sme sa vedeli na brigádu pripraviť.

So sebou si prineste náradie na úpravu okolia a dobrú náladu :)


Oznam k foteniu detí

Milí rodičia,

dňa 18.05.2017 od 9.00 hod. sa budú deti fotiť po triedach. Na fotenie odporúčame:

- chlapci: košeľa (najlepšie dlhý rukáv) a rifle

- dievčatá: tričko s krátkym rukávom (najlepšie jednofarebné), biele silonky (pančuchy), šaty alebo sukňa.

V prípade záujmu bude možné zapožičať pre dievčatá tutu sukňu. Možete nahlásiť vo svojej triede.

Cena kompletu je 7 eur (obsahuje: fotografie s tematickým pozadím a rekvizitami, formátov 13x18 cm a portréty dieťatka formátov 21x15 cm, spoločná fotografia detí formátu 21x15 cm).

-každý rodič si môže ku balíčku priobjednať aj skupinové fotky (so súrodencami, ktorí navštevujú MŠ alebo s kamarátmi z triedy), cena je 1,50/kus. Nahlasujte vo svojej triede.

Pripomíname, že predškoláci sa budú v tento deň fotiť aj na tablo.


Milí rodičia,

od pondelka 24.04.2017 do 28.04.2017