Materská škola v Báhoni

Novinky

Čo pripravujeme


AKTIVITY   NA   MESIAC   JÚN

Športová olympiáda:

dňa 7.6.2017 ( streda )

v doobedných hodinách, na záhrade materskej školy.

Otvorená hodina z Anglického jazyka

dňa 14.6.2017 ( streda )

o 15,30 h. – 1. skupina

o16,00 h. – 2. skupina

Rozlúčka detí s MŠ spojená s rozlúčkou predškolákov

dňa 21.6.2017 ( streda )

o 15,30 h. na záhrade materskej školy.

Výlet na farmu do Modry

dňa 27.6.2017 ( utorok  )

Čas odchodu autobusu a ostatné informácie budú zverejnené na plagáte a v triedach pri podpisovaní informovaného súhlasu zákonných zástupcov s pripravovanou akciou.

Noc v škôlke - hľadanie pokladu

z dňa 29.6. do 30.6.2017 akcia pre predškolákov

Informácie na plagáte a v triede predškolákov pri podpisovaní informovaného súhlasu.

Všetky bližšie informácie k pripravovaným aktivitám budú zverejnené na výveske v MŠ a v sekcii oznamy na stránke MŠ.

Prajeme všetkým pekné dni :)