Materská škola v Báhoni

Novinky

Čo pripravujemeĎAKUJEME
Veľkééé ďakujeme patrí agentúre Magic Event Agency. Pani Denisa Stankovičová a Andrea Helmešová sa postarili o parádnu zábavu na našom Fašiangovom Karnevale... Priniesli k nám rozprávkové postavičky mišku Minnie, macka Pú a nechýbala ani mačička Hello Kitty. Ďakujeme za pekný nápad :)

V mesiaci marec pripravujeme:

15.3.2019 (piatok) deti z triedy predškolákov (lienky) -  návšteva Malokarpatskej knižnice v Pezinku vláčikom. Bližšie informácie v informovanom súhlase zákonnych zástupcov.

19.3.2019 (utorok) deti z  tanečného krúžku - Najmenší festival v Pezinku vystúpenie detí z tanečného krúžku pod vedením Mirky Kubovovej v Pezinskom kultúrnom centre. Vystúpenie pod názvom "Kde bolo tam bolo" - tanečno-dramaticko pásmo. Bližšie informácie v informovanom súhlase zákonnych zástupcov.

20.3.2019 (streda) deti z triedy žabiek - Uvítanie detí do života v spolupráci s OÚ v Báhoni (program detí z 2.triedy pod vedením p. učiteliek)

22.3.2019 (piatok) deti z triedy predškolákov (lienky) - preventívny projekt Póla radí deťom. Projekt je určený pre deti predškolského veku (5 až 6 ročné deti) a deti prvého ročníka základných škôl. Jeho úlohou je naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripravovať ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci, poskytnúť i tejto vekovej kategórii informácie zamerané na zvyšovanie ich právneho a sociálneho vedomia. Prostredníctvom tohto projektu sú deti primeraným spôsobom informované o rizikách, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť. Informácie (o dopravných predpisoch, závislostiach, šikane, práci polície) sú deťom podané hravou formou prostredníctvom pracovných listov spolu na dvoch stretnutiach.