Materská škola v Báhoni

Novinky

Čo pripravujeme


Aktivity na mesiac Jún

 

Deň detí v materskej škole :) zajtra 1. júna na krásny sviatok našich detí pripravujeme Športový deň – v dopoludňajších hodinách... preto prosíme, aby ste deťom pripravili pohodlné oblečenie, v ktorom môžu súťažiť a „vyhrať“ medailu :)

V nedeľu 3.6.2018 o 16,00 h. na priestranstve pred OÚ nás čaká Deň rodiny, na ktorom vystúpia aj deti z tanečno-dramatického krúžku pod vedením p. lektorky Natálie Gilaniovej. Prosíme rodičov, aby deti priniesli v nedeľu pred OÚ v čase od 15,40 h., aby sme ich mohli prezliecť a pripraviť na vystúpenie... S programom vystúpia ako prví.

Tešíme sa a vopred ďakujeme rodičom detí za spoluprácu :)

V piatok 8.júna k nám zavíta sférické kino. V tento deň budú mať deti jedinečný zážitok z premietania v tomto  mobilnom planetáriu. Malé deti uvidia program s názvom : VESMÍRNE DOBRODRUŽSTVO a staršie deti ZAČAROVANÝ KORALOVÝ ÚTES.  Na danú aktivitu bude potrebný Váš písomný súhlas, ktorý Vám poskytnú pani učiteľky v triedach.

Noc v škôlke z dňa 14.6. – 15.6. (štvrtok – piatok) aktivita určená pre predškolákov, ktorí budú v škôlke späť aj v noci... samozrejme všetko so súhlasom detí a rodičov :) Viac informácii v predškolskej triede pri podpisovaní informovaného súhlasu.

19. júna (utorok) sa uskutočnia otvorené hodiny z AJ, na ktoré srdečne pozývame rodičov detí, ktoré navštevujú krúžok AJ. Otvorené hodiny budú prebiehať v 2. triede na poschodí.

Začiatočníci (1.skupina) od 15.30 h.

Pokročilí (2.skupina) od 16.00 h.

 

20. júna o 15,30 h. máme rozlúčku detí  a predškolákov s materskou školou. Tradične táto slávnostná udalosť bude prebiehať na záhrade materskej školy. Pozvaní sú všetci škôlkári, ako aj ich rodičia. V tento deň sa predškoláci  (budúci školáci) slávnostne rozlúčia so škôlkou, s kamarátmi, pani učiteľkami. Vystúpia s krátkym programom, a potom nás čaká prekvapenie pre všetkých zábavný program: Šašo - Čo svet zábavy a nafukovacia atrakcia - hrad.

P.S. : vstupné – občerstvenie, každý podľa vlastnej vôle – koláč, džús alebo niečo slané, sladké...

 

28. júna v doobedných hodinách – výlet na Červený kameň. Pozrieme sa do hradu na prehliadku s názvom : Odokryme minulosť (program určený pre deti z materských škôl), a tiež sa pôjdeme pozrieť na sokoliarov. Všetky podrobné informácie ohľadne programu výletu budú na plagáte v MŠ, ako aj súčasťou informovaného súhlasu zákonných zástupcov o pripravovanej akcii.

K všetkým akciám budú bližšie informácie na výveskách v šatni, pred každou akciou a pri podpisovaní informovaného súhlasu.