Materská škola v Báhoni

Novinky

Čo pripravujeme


Pripravované akcie...

NÁVŠTEVA VEĽKEJ ŠKOLY


Dňa 20.02.2018 o 8.55h. sú naši predškoláci pozvaní na návštevu do 1.A triedy. Čakajú ich kamaráti, ktorí im ukážu, čo všetko už vedia... Spolu s nimi sa porozprávame, pohráme, všeličo sa dozvieme...
Tešíme sa!