Materská škola v Báhoni

Novinky

Čo pripravujeme


Mesiac Apríl :)

Milí rodičia,
od pondelka 9.4.2018 do 13.4.2018 nám začinájú plavecké hodiny s detičkami (z triedy lienok). Prosíme Vás, aby ste im na plávanie pripravili: plavky (zabalené v sáčku), uterák, šľapky, plavecké okuliare (ak používajú) nepovinné, plaveckú čiapku (dievčatá), pitie a ovocie, čiapku bavlnenú - na hlavičku po plávaní.
Deťom doporučujeme obliecť niečo volnejšie, aby sa im vecičky dobre obliekali.

19. apríla (štvrtok) deti z triedy predškolákov navštívia Malokarpatskú knižnicu v Pezinku: podujatie "Fíha kniha!" Zámerom je, aby sa deti zúčastnili návštevy knižnice a podujatia "Fíha kniha", na ktorom sa oboznámia s prístupom ku knihám, usporiadaním kníh podľa žánru, získajú priestor na vyhľadávanie kníh v knižnici a pod.
Bližšie informácie v tretej triede, ako aj pri podpisovaní informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

Vzhľadom na to, že naša materská škola je zapojená do programu školské ovocie, tak 25.apríla (streda) nám program Školské ovocie ponúka interaktívnu prednášku o pestovaní a spracovaní ovocia - hravým vekuprimeraným spôsobom, s možnosťou ochutnávky ovocia a ovocných produktov.

Všetky akcie nájdete aj na plagátikoch v šatniach :)