Materská škola v Báhoni

Novinky

Čo pripravujeme


Blíži sa príprava a oslava najkrajších sviatkov v roku...

7. decembra dopoludnia sa tešíme na Mikuláša... tento krát aj s Mikulášskym predstavením, ktorého súčasťou bude anjel aj čert :). Na záver Mikulášskeho predstavenia deti zaspievajú, zarecitujú a pôjdu si po odmenu k Mikulášovi.

Pozývame Vás...

27. novembra 2018 v čase od 15,00 – 16,30 hod. pripravujeme tvorivé vianočné dielne s rodičmi. V tento deň budú dielničky prebiehať vo všetkých troch triedach súčasne. Rodičia súrodencov takto môžu využiť možnosť absolvovať dielničky v jeden deň s obidvoma deťmi v triede, ktorú si vyberú alebo aj striedavo v oboch triedach.

Posedenie pri vianočnom stromčeku spojené s programom detí prebehne po triedach:

1.trieda – 14. decembra 2018

2.trieda – 17. decembra 2018

3. trieda – 18. decembra 2018

Začiatok vianočných besiedok: o 15.30 h

V prípade, že chcete na túto príležitosť doniesť občerstvenie pre detičky prosíme Vás, aby bolo balené (kúpené nie domáce pečivo, ovocie). Ďakujeme za pochopenie.

Ku každej akcii bude vytvorený plagátik, umiestnený v šatniach materskej školy.

 

Návšteva divadla

3.decembra 2018 navštívia predškoláci (lienky) divadlo J.Palárika v Trnave a zúčastnia sa  predstavenia : Cisárove nové šaty (hosťujúce Nové mestské divadlo z Nitry). Bližšie informácie na plagátiku a v informovanom súhlase pre zákonného zástupcu v tretej triede.

Dobrý nápad...

Zapojili sme sa do Vianočnej pošty, a tak sme sa rozhodli stať súčasťou dobrej myšlienky, spojiť sa so seniormi v domovoch. Vianočná pošta bola nominovaná na detský čin roka v kategórii dobrý nápad. Začiatkom decembra dostane naša materská škola adresy 6 seniorov. Každému z nich spolu s deťmi vyrobíme, napíšeme a odošleme osobný Vianočný pozdrav. Veríme, že to bude pre nás rovnako skvelý zážitok, ako pre starkých a starké v Domovoch, a že zažijeme spolu radosť z možnosti niekoho neznámeho obdarovať.