Materská škola v Báhoni

Novinky

Projekt Kooperativa


Nadácia pre deti Slovenska

Materská škola realizuje projekt podporený z Nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa.

http://www.nds.sk/images/uploads/banner_220x135.jpg

http://nds.nds.sk/stream/project/5a6855acd8e2ca8cd9142f3b


V sobotu 14. apríla sme sa s odhodlanými rodičmi "pustili" do maľovania schodov... Pri výbere farieb sme sa inšpirovali návrhmi detí - "veselé schody očami detí". Deti majú rady všetky farby, v ich návrhoch prevládala pestrosť a radosť z farieb. Zvolili sme farby, ktoré sa v návrhoch detí vyskytovali najviac. Mamičky s úsmevom pomenovali maľovanie schodov - wellness v škôlke... V pondelok ráno boli deti prekvapené a tešili sa, že medzi farbami našli aj svoju obľúbenú. Reakcie detí : "Jej pani učiteľka, my máme nové schody, môžem si ich vyskúšať?" "Je to pekné, ale mohli ste namaľovať celé schody..." alebo "ešte niečo tam bude?" Majú pravdu, ešte niečo chýba... Tešíme sa na pokračovanie :)

Ďakujeme rodičom, ktorí sa zúčastnili a svojou prítomnosťou prispeli k dobrej veci pre naše deti :) Ďakujeme aj za podporu a príjemnú atmosféru.

Vladimíra Struhárová a kol. MŠ

Dňa 27.03.2018 sa v priestoroch materskej školy uskutočnilo plánovacie stretnutie projektu "Veselé a bezpečné schody". Týmto chcem poďakovať rodičom, ktorí sa ho zúčastnili a pomohli pri plánovaní jednotlivých aktivít, ako aj prispeli svojimi postrehmi.
Na stretnutí sa dohodlo rozvrhnutie časového harmonogramu jednotlivých aktivít, na ktorých sa budú podieľať rodičia.

Každá aktivita bude prebiehať v materskej škole od 9.00 h. ráno.

1.aktivita : maľovanie stupienkov schodov farbami - termín stretnutia 14.4.2018
2.aktivita: maľovanie motívu na stenu podľa šablóny - termín stretnutia 5.5.2018
3.aktivita: maľovanie motívu na stenu podľa šablóny (dokončenie) - termín stertnutia 9.6.2018

Ten, kto môže prispieť svojou prítomnosťou a šikovnosťou v niektorom z týchto plánovaných dní, je vítaný :)

Zároveň Vám prajeme krásne Veľkonočné sviatky plné oddychu a príjemných chvíľ.


V mesiaci Marec plánujeme prvé koordinačné stretnutie s rodičmi, ktorí sú ochotní pomôcť a aktívne sa zúčastniť na realizácii projektu "Veselé a bezpečné schody v našej materskej škole".
Cieľom stretnutia je oboznámenie účastníkov s projektom, jeho víziou, rozvrhnutie časového harmonogramu, jednotlivých aktivít a ich plánu.

Stretnutie sa uskutoční dňa 27.3.2018 (utorok) o 16,30 h. v 2. triede na poschodí. Prosím rodičov, ktorí chcú pomôcť s realizáciou projektu, aby sa ohlásili na email msbahon@gmail.com a prišli na prvé stretnutie.

Tešíme sa na spoluprácu :)

Vladimíra Struhárová a kolektív MŠ