Categories: Novinky
      Date: nov 13, 2018
     Title: Projekt Tatra banka
Nadácia Tatra bankyMaterská škola realizuje projekt podporený Nadáciou Tatra banky.

Prostredníctvom finančného príspevku vo výške 375,-eur môže naša materská škola realizovať vzdelávací projekt "Malí zvedaví výskumníci". Dar je poskytnutý na základe žiadosti prijímateľa daru o finančnú podporu projektu "Malí zvedaví výskumníci" v rámci grantového programu Zamestnanecký program Dobré srdce.

Aktivity podniknuté v rámci projektu: Malí zvedaví výskumníci

Aktivita: Magnet a jeho vlastnosti v triede 3-4 ročných detí (sovičky)

Hodnotenie aktivity:
Deti zaujali samotné pomôcky, spočiatku si ich prezreli, manipulovali nimi, zisťovali čo to
vlastne je. Predmety, ktoré poznali na vyzvanie učiteľky pomenovali. Staršie deti skúmali rukami
predmety ľahké(papier, plast, spinky, drobné mince, malá lyžička), ťažšie (malé podkovičky, veľká
podkova, zväzok kľúčov).Neskôr na podnet učiteľky začali predmetmi manipulovať a skúmať ako reagujú na drevo, plast, papier, kov. Tešili sa, že predmety z kovu zdvíhali do výšky, zistili, že veľká podkova pritiahla kľúče, ktoré priblížením k nim „skočili“ a zachytili sa o veľkú podkovu. Prejavili radosť. Iné deti skúmali
papier, plast, drevo ktoré nereagovali, deti zostali sklamané a hovorili „nejde to!, nechce to ísť!“
Vysvetlenie spočinulo v objasnení, že kovové predmety magnet priťahuje. Deti získali prvé skúsenosti
s magnetmi pri umiestňovaní obrázkov na magnetickú tabuľu, kedy mali možnosť v ruke s nimi
manipulovať a poznať jeho meno.
Aktivity s magnetmi, rôznymi novými pomôckami deti viedli k lepšiemu pochopeniu zadanej úlohy.

Aktivita: Spoznávame digitálny mikroskop a jeho možnosti v triede 4-5 ročných detí

Mikroskop bol pre deti neznámy pojem. Bližšie ho spoznali v praktických činnostiach vďaka projektu... Zábavnou formou, vlastnými nápadmi na skúmanie si prezerali rôzne materiály, prírodné aj neživé, umelo vytvorené. Zistili ako vyzerá ich koža, otlačky prstu aj dlane, vlasy. Už vedia, že mikroskop zväčší sledovaný predmet niekoľkokrát viac a aj že vďaka nemu objavili vedci rôzne vírusy, baktérie a pod. Práca s ním ich neskutočne bavila, pracovali pozorne, naučili sa snímku odfotiť a uložiť. Vďaka za možnosti projektu...deti z triedy Žabky


Aktivita: Voda a jej skúmanie v triede 5-6 ročných detí

Hodnotenie aktivity: Predškoláci  využili sadu na pokusy s vodou na zopakovanie základných farieb a tvorbu farieb zmiešaných.  K aktivite a zvedavosti ich prilákali pripravené pomôcky.  Do plastových nádob sme naliali do rovnakej výšky vodu a deti pridali zopár kvapiek farebného tušu: žltého, červeného a modrého.  Potom sme poháriky poukladali na podnos do tvaru kruhu, pričom sa striedali plastové odmerky s farebnou vodou a prázdne sklené odmerky. Tieto nádoby deti poprepájali poskladanými pruhmi z papierových kuchynských utierok. A nasledovalo nadšenie. „Wau! Aha tá farba ide hore. „ „Modrá a červená sa spoja do fialovej, videl som to v rozprávke.“ „Žltá a modrá sa zmiechajú na silnozelenú“  - povedali svoje skúsenosti dvaja chlapci. „Žltá a červená nám dajú ružovú, to si myslím“ – vyslovilo jedno z dievčat svoj predpoklad. „Pani učiteľka, je tu trocha zelenej. A tu je trocha fialovej“ , všimli si deti po cca 15 minútach od začiatku pokusu.

Deti v priebehu dopoludnia sledovali, ako sa z plastových odmeriek presúva voda do pôvodne prázdnych sklenených a vznikajú zmiešané farby, ktoré pomenovali. Pred obedom a po odpočinku videli, že sa už žiadne zmeny neudiali a vyvodili závery:

- zmiešaním dvoch základných farieb vznikla oranžová, zelená a fialová farba

- farebná voda pretiekla z plných  do prázdnych nádob cez papierové pásiky

- vo všetkých nádobách zostala voda rovnako vysoko (na rovnakej optickej úrovni)