Materská škola v Báhoni

Písali sme

Báhonské noviny - marec 2016

Aktivity z našej škôlky

Naša MŠ dýcha opäť novotou. Predškoláci sa tešia novému kobercu s motívom dopravných situácií, ktoré riešia priamo prakticky na koberci. Ďakujem rodičom p. T. Monček, p. A. Švorc, p. Bálint, p. Krajčovič, rodine Vandákovej za ochotu a pomoc pri pokládke koberca počas jarných prázdnin.

Zakúpili sme novú interaktívnu tabuľu viacdotykovú kde môže riešiť úlohy viacero detí. Na novej interaktívnej tabule zvládajú zadané úlohy. Tabuľa sa dá využiť na viaceré účely, prezentácie, výučbové programy skupinové, aj individuálne práce a iné. Deťom zmiešanej triedy na poschodí slúžia nové stoličky, malé deti z 1. triedy sme potešili novými stolíkmi. Predškoláci túžobne čakajú na plavecký kurz. Poteší nás všetkých keď sa stretneme na vychádzke ako „žlté kuriatka“. Žlté vestičky sme získali zapojením sa do projektu Bezpečná škôlka. Naše dieťa Lenka Kloknerová vyhrala 1. miesto v okresnej súťaži Ochranárik očami iných, ocenenie si prevzala v Pezinku.

Čo nás čaká? V mesiaci máj budú mať možnosť rodičia a verejnosť navštíviť našu MŠ počas Dňa otvorených dverí. Pozrú si priestory kde trávia dni ich ratolesti . V mesiaci máj taktiež pozývame rodičov na zápis detí do MŠ. Zápis bude zverejnený na webovej stránke MŠ, taktiež zverejnený na verejných budovách obce. Nám i rodičom záleží, aby sa deti cítili v MŠ dobre, aby mali pripravené vhodné hygienické i kultúrne podmienky, preto v spolupráci s rodičmi, chceme vynoviť a zúčelniť priestory šatne pre 2. a 3. triedu v poschodovej budove. Tieto priestory budú nahradené a rozšírené novými vešiakmi, policami, lavičkami. Rodičia sa pripravujú na pokračovanie maľovania oplotenia a údržby školskej záhrady. Svoje nápady a projekty predstavujú vo vstupe do poschodovej budovy. Rady budeme, ak niekto z rodičov má možnosť prispieť k ich realizácií a pomôže nám s inováciou našej MŠ, ktorá slúži predovšetkým deťom.

Blíži sa termín podávania 2% daní, preto Vás rodičia oslovujem, o darovanie 2% daní pre naše deti. Týmto činom deťom preukážete pomoc o vylepšenie prostredia, v ktorom sa deti denne stretávajú.

Mária Horváthová, zástupkyňa MŠ

Dávny svet ukrytý v kameňoch

Naše deti spoločne nazreli do dávnej minulosti, aby vyriešili záhadu vzniku skamenelín.

A čo sú skameneliny a ako vznikli? Na tieto otázky  nám odpovedal kamarát Brontík. Vtiahol nás do príbehu, ktorého súčasťou sme sa stali na chvíľu aj my sami. Kamarát Brontík nám ukazoval dávne posuvy pôdy ako sa to za tie celé roky pomenilo, a že kedysi dávno boli aj na tomto svete dinosaury. Veľké zvieratá, ktoré tu žili na našej Zemi. Na záver sa deti zahrali na malých bádateľov,  ktorí si našli a vymaľovali svoju vlastnú napodobneninu skameneliny zo sadry.

Mgr. Lucia Konečná

Karneval

Ako každý rok aj tento sa škôlkári tešili na karneval a program s tým spojený. Veď kto by zas nechcel byť nachvíľu smelý rytier, spiderman alebo lienka či princezná z rozprávky? Tiež nás navštívil veselý šašo, ktorý svojím programom „pobavil“ nielen deti, ale aj dospelých. Neskôr sa deti v krásnych maskách zabávali na diskotéke, ktorú pripravila p. učiteľka K. Horváthová. Na záver veselého dopoludnia boli deti odmenené sladkým prekvapením.

Katarína Horváthová

 

Báhonské noviny - december 2015

Jeseň a zima v našej materskej škole

Všetky aktivity na prvé mesiace v materskej škole, ktoré sme si stanovili v školskom vzdelávacom programe, sa odvíjali od krásneho ročného obdobia – jesene.

Na začiatku školského roka deti materskej školy rozveselilo interaktívne bábkové divadlo s predstavením „Malí huncúti“, v ktorom si naši „škôlkári“ pripomenuli ako prebieha deň v škôlke a čo všetko počas neho robíme. Všetci sa dobre pobavili lebo predstavenie bolo plné humoru a piesní, ktoré sme si zaspievali a spoločne s bábkou - huncúta sa aj naučili.

V mesiaci október sa deti oboznamovali s darmi, ktoré ponúka záhrada, les, pole, sledovali zmeny v prírode a farby, ktorými jeseň premaľovala svet okolo nás.  Z tohto materiálu si deti spoločne s rodičmi pripravili nápadité dekoratívne predmety,  ktoré zdobili kostol v našej obci. A opäť sme v našej materskej škole oslávili „Deň jablka“, aby sme si pripomenuli jeho hodnotu pre naše zdravie. Ovocie a zeleninu sme ochutnávali počas celého týždňa zdravej výživy.

Nezabudli sme ani na jesenné športy - jedným z  nich bola „Šarkaniáda“ - púšťanie šarkana. Každé dieťa si šarkana pripravilo so svojimi rodičmi a jedného spoločného sme si vytvorili v škôlke. Využili sme multifunkčný športový areál našej obce a zábava sa mohla začať. Každé z detí bolo odmenené diplom za šikovnosť, ale aj za trpezlivosť lebo „naučiť“  lietať šarkana nebola žiadna hračka.

Farebná jeseň sa prehupla do zimy... teda aspoň v kalendári J a odrazu sa deti tešili do škôlky viac ako inokedy, veď k nám má prísť Svätý Mikuláš. A naozaj 4. decembra prišiel. Čerta vraj nechal vonku lebo do tejto škôlky ho  nepotrebuje, sú v nej šikovné a dobré deti. Deti mu recitovali báseň, zaspievali pieseň a tešili sa na sladkosti, ovocie. Kolektív materskej školy zároveň ďakuje Rade rodičov za spoluprácu a pomoc pri príprave tohto krásneho dňa.

Mgr. Vladimíra Struhárová a kolektív MŠ Báhoň

 

Z našej materskej školy

Na základe záujmu a talentu dieťaťa sa v našej materskej škole tohto školského roku od októbra 2015 otvorili záujmové krúžky pre deti. Krúžky vedie p. lektorka Miroslava Kubovová. Každý utorok sa deti združujú v krúžku pohybovo-tanečnom. Jej cieľom je zaujať deti hudbou, vyjadriť hudbu pohybom. Vo štvrtok sa deti schádzajú v krúžku výtvarnom. V prácach využívajú rôzne techniky, vytvárajú zaujímavé výrobky, ktorými sa prezentujú. Dvakrát v týždni absolvujú oboznamovanie s anglickým jazykom s lektorkou p. R. Bábovou zo školy ProAmericana, ako začiatočníci, alebo pokročilí. Záujem o krúžky každým rokom pretrváva. Deti majú možnosť zdokonaľovať sa vo svojich schopnostiach a zručnostiach, zároveň rozvíjať záujem o činnosť a vytvárať základné pracovné návyky.

Špeciálny pedagóg p. Mgr. A. Boldišová  je nápomocná deťom a rodičom v čase keď majú deti problémyv správaní alebo výslovnosti. Takto vyzerá jeden týždeň pobytu detí v našej materskej škole. Okrem záujmovej činnosti musia deti pravidelne denne absolvovať Školský vzdelávací program zameraný na rozvoj celostnej osobnosti dieťaťa po stránke vedomostnej, pohybovej a citovej. Zdravotné cvičenie pomáha udržiavať fyzickú kondíciu, pohybový prejav či už v tanci, alebo športovej aktivite. Špeciálne zručnosti napr. pri jazde na bicykli si zdokonaľujú v školskej záhrade na vybudovanej jazdnej dráhe. Rodinám, ktoré nám darovali dopravné prostriedkyďakujeme. Urobili radosť deťom, ktoré sa učili základným pravidlám bezpečnej jazdy a správania sa na ceste. V nasledujúcich rokoch nás čaká prepojenie cestičiek tak, aby deti mali možnosť riešiť jednoduché dopravné situácie, využívať prechody a bezpečne sa správať na vozovke. Nápomocní pri realizácii nám boli rodičia, aj obec, za čo im patrí poďakovanie.

Deň za dňom uteká, zo škôlkárov sa stávajú žiaci, so žiakov študenti, so študentov rodičia. Želáme rodičom, aby mali „dobré“ deti, deťom, aby v materskej škole našli kamarátov a chápajúce pani učiteľky.Čo zaželať nám dospelým? Snáď dobré zdravie,  vzájomné pochopenie a spoluprácu pri zveľaďovaní našej škôlky, aby sme sa v nej všetci dobre cítili.

Želáme Vám všetkým šťastné a veselé Vianoce naplnené pokojom, láskou a porozumením v kruhu svojich najbližších.

Mária Horváthová, zástupkyňa riad. pre MŠ


Báhonské noviny - september 2015

Rozlúčka s predškolákmi

Tento rok sme sa rozlúčili s dvasiatimi tromi predškolákmi, ktorí 30. júna 2015 opustili bránu našej materskej školy v Báhoni.

Dňa 16.júna 2015 sa deti z triedy lienok rozlúčili so svojou materskou školou. Za účasti svojich rodičov, starých rodičov, súrodencov, kamarátov a pani učiteliek si užili krásne slávnostné popoludnie.

Naposledy sa nám predviedli pri tancoch a básničkách, ktoré s nimi nacvičili pani učiteľky   Z. Paulová a V. Struhárová. Básničky, piesne o škole, a tiež tance ako „Išla sova na tanec“ či  „Škôlkárska láska“  v podaní detí, boli krásnym zážitkom pre všetkých.

Počas slávnostnej časti boli deti pasované lienkou, ktorú im pripla pani zástupkyňa Mária Horváthová a každé z detí si odnášalo aj darček na pamiatku. Medzitým sa pre deti chystalo ďalšie prekvapenie – lienková torta, na ktorej si zaslúžene pochutnávali. Pre všetky deti bolo prichystané prekvapenie v podobe detského interaktívneho divadielka.

Ostáva nám už len zaželať:

Želáme vám kamaráti veľa sily,

aby sa vám prvé čiarky podarili.

A písmenká aby boli ako kvietky,

aby ste ich rozpoznali všetky, všetky.

 

Poďakovanie

Počas letných prázdnin prebehla výmena troch vchodových dverí na budove materskej školy. Nové dvere nevytvorili len lepší estetický dojem, ale predovšetkým splnili praktické hľadisko – lepšie zabezpečenie budovy, ako aj menej úniku tepla. Týmto vedenie materskej školy a celý kolektív ďakuje Obecnému úradu v Báhoni, ktorý zabezpečil rekonštrukciu dverí s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

Mgr. Vladimíra StruhárováBáhonské noviny - jún 2015


Výlet na dopravné ihrisko v Pezinku


Dňa 09. júna 2015 si predškoláci z našej materskej školy urobili výlet do Pezinka. Na
miestnom Dopravnom ihrisku si overili svoje vedomosti a praktické zručnosti ako účastníci
cestnej premávky. V rolách chodcov, cyklistov a kolobežkárov boli vedení k dodržiavaniu
bezpečnosti pri pohybe na cestnej komunikácii a chodníku. Pani policajtka deti poučila o
povinnej výbave bicykla a nosení ochranných prvkov u chodca a cyklistu.

Výlet loďou na Devín

V pekný májový slnečný deň sa všetky deti z materskej školy zúčastnili celodenného výletu
loďou k zrúcanine hradu Devín. Plavba sa začala pohľadom na Bratislavský hrad
a pokračovala popod Nový most a most Lafranconi smerom ku hradu Devín. Detské tváre boli
plné očakávania a napätia z nového... atmosféra bola výborná. Malí škôlkári „nesklamali“
a vyšli až ku hradu. Nečudo, že niektorí, hlavne tí menší pri návrate do škôlky zaspali len čo
autobus naštartoval :)

Deň matiek

S mesiacom máj sa spája krásny sviatok – Deň matiek. „Ďakujem ti mama za nežnosť a za
lásku, ktorú si mi dala, vďaka aj za život môj...“ – spieva sa v jednej piesni. Aj naši
predškoláci prejavili obdiv a lásku k mamám v podobe programu, ktorý pripravili pod
vedením svojich pani učiteliek. Druhú májovú nedeľu v priestoroch ZŠ odzneli básničky,
tančeky... a nakoniec každé z detí poďakovalo svojej mame ozdobeným srdiečkom za lásku,
nehu a starostlivosť.

Deň Zeme

Deň 22. apríl je venovaný Zemi. V tento deň sme najprv v škôlke vytvorili eko-plagáty.
Potom sme vyšli na ihrisko neďaleko našej materskej školy. Tam sme sa zabavili pri rôznych
zaujímavých aktivitách. Riešili sme eko-hádanky, kreslili sme kriedou na zem zvieratká,
rastliny a spoločne si zaspievali pieseň o Zemi. Deti svoju činnosť vyhodnotili a v škôlke ich
čakala odmena.

Mgr. Vladimíra StruhárováBáhonské noviny - marec 2015

Zápis detí do ZŠ

„Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...“

V januári naši predškoláci absolvovali zápis do 1.ročníka ZŠ v Báhoni. Predškoláci ukázali
všetko, čo sa v škôlke naučili. Povedali niečo o sebe, o svojej rodine, o zvieratkách, čo radi
robia vo voľnom čase, vyfarbovali aj triedili geometrické tvary, skoro všetci sa vedeli
podpísať. S pani učiteľkou zo školy riešili úlohy v pracovnom liste, ale aj na ITV tabuli.
Predškoláci boli ozaj veľmi šikovní.

Karneval a predstavenie „Dvaja klauni“

„Hurá je to tu, radujú sa všetci, prišiel opäť k nám detský karneval. Rýchlo masky von, nabok
všetky veci, dnes tu nie je nik, kto by v kúte stál...“ Škôlka sa razom premenila na rozprávku,
do ktorej zavítali víly, lienky, princezné, motýle, spidermany, batmany či piráti... a tak sme sa
v maskách zabávali, tancovali a hostili lebo nám bolo všetkým dobre a veselo. O zábavu sa
postarali aj dvaja klauni so svojimi kúzlami a vtipmi :)

Ekoprojekt – kolobeh vody v prírode

Inštitút aplikovanej ekológie Daphne si pre nás pripravil projekt na tému kolobeh vody
v prírode. Zábavnou formou a prostredníctvom praktických ukážok či jednoduchých
experimentov deti získali informácie o kolobehu vody v prírode a jej premenách. Téma, ktorá
deti zaujala aj vďaka peknému spracovaniu.

Zápis detí do MŠ

Dňa 11.03.2015 sa uskutočnil zápis detí do materskej školy na školský  rok 2015/2016.
V tento deň škôlku navštívilo veľa rodičov a samozrejme detí,  ktoré budú čoskoro
navštevovať  našu materskú školu. Nástup do škôlky je obrovský krok v živote dieťaťa (a tiež
rodiča), a preto všetkým novým kamarátom prajeme dobrý štart a veľa veselých dní ...
Rodičia majte na pamäti, že dieťa potrebuje vašu pomoc, aby malo istotu, že vykročí
správnou nohou :)

Uvítanie detí do života na Obecnom úrade v Báhoni

Naši škôlkari pod vedením pani učiteľky Katky Horváthovej pripravili kultúrny program pri
príležitosti marcového „Uvítania detí do života.“ Milým programom prispeli k slávnostnej
atmosfére, zatancovali a zaspievali pre malých i veľkých hostí.

Mgr. Vladimíra Struhárová


Báhonské noviny - december 2014

Deň jablka

Dňa 1.10.2014 sme mali v našej materskej škole „Deň jablka“. Tento deň sme „oslávili“ ochutnávkou jabĺčka so zaviazanými očami, a tiež sme vytvorili krásne práce na túto tému. Maľovali sme spoločne strom - jabloň a vytvorili technikou lepenia iné zdravé ovocie. Celý týždeň sme sa venovali téme ovocia a zeleniny a s našimi výrobkami sme sa tiež zapojili do výzdoby nášho kostola na tému : Plody zeme...

Melódia nad zlato

Dňa 23.10.2014 „zavítala“ do našej materskej školy skupina hudobníkov a divadelných umelcov, ktorí nám zahrali hudobno-divadelnú rozprávku „Melódia nad zlato“... a veru, získali si každého malého poslucháča. Deti  spoznali rôzne hudobné nástroje a aj si zatancovali. Aj počas ďalších dní v nich pretrvávalo nadšenie z predstavenia. Veľa sa o rozprávke rozprávali a kreslili svoje dojmy.

Dopravné ihrisko

Na projekte „Dopravné ihrisko“ sa podieľali rodičia detí materskej školy a Obecný úrad v Báhoni.
Vďaka spoločnej spolupráci sa podarilo uskutočniť výstavbu dopravného ihriska a deti sa môžu tešiť na to ako sa čoskoro povozia na dopravných prostriedkoch a vyskúšajú ho... Materská škola sa chce poďakovať aj rodine Pechrovej, Tarabovej a Ondričkovej
za pomoc pri úprave dopravného ihriska.

Maľované čítanie

Ako sa darí naším predškolákom alebo budúcim školákom? Deti z najstaršej vekovej skupiny (5 – 6
ročné), ktoré navštevujú triedu „Lienok“ usilovne pracujú na tému : „Maľované
čítanie“ . No nie sú šikovné?

Mgr. Vladimíra Struhárová


Báhonské noviny - december 2011

Najvtipnejšia fotografia


V septembri sme sa zapojili do súťaže o najvtipnejšiu fotografiu z www.bezpecnaskolka.sk. Od tety kuchárky sme si požičali „káru“, deti si priniesli kolobežky, bicykle a auto. Všetkým deťom sme obliekli reflexné vesty. Súťažili sme o 3 odrážadlá. Tie sme nevyhrali, no získali sme ďalšie reflexné vesty pre deti a pani učiteľky.

Deň otvorených dverí v MŠ

Po hodovej slávnosti v pondelok 3.októbra bola naša MŠ prístupná všetkým ľuďom, ktorí mali záujem o spoznanie našich priestorov. Všetkých návštevníkov sprevádzala pani zástupkyňa Mária Horváthová. MŠ navštívili bývalí učitelia, rodičia, deti, pracovníčka pre Spoločný školský úrad Mgr.Agnesa Mokráňová, dôstojný pán, ale i budúci škôlkári.

Jeseň pani bohatá

„Na známosť sa všetkým dáva, v jeseni lístie opadáva. Šu-šu, šumia vetvičky, vraj naplnia košíčky. Slniečko sa raduje, šarkan s vetrom tancuje. Hop-cup, tralala, jeseň rady rozdáva.“ V druhom októbrovom týždni chodili deti poobliekané vo farbách jesene. Vďaka spolupráci rodičov sme prežili pestrý a nezvyčajný týždeň, za čo im ďakujeme.

Jesenné vychádzky

V jeden krásny slnečný jesenný deň sme sa vybrali pozorovať čaro prírody. Nôžky nás priviedli k záhradám ľudí a na poľnú cestu. Niektoré záhrady mali stromy plné  ovocných plodov, poľná cesta bola miestami pokrytá opadaným farebným lístím. Taktiež sme našli popadané orechy a šípky. Na záver sme sa odfotografovali v kukuričnom poli.
Začiatkom novembra sme navštívili cintorín, kde sme si zapálením sviečky uctili Pamiatku zosnulých.

Zakopávanie pokladu

Na konci októbra sme s deťmi preberali triedenie odpadu z domácnosti. Rozprávali sme sa, ktoré potraviny, predmety dokáže pôda rozložiť. A tak sme s pomocou pani učiteliek vykopali na dvore jamu, do ktorej sme ukryli sklenený pohár, plastovú fľašu, drevenú kocku, papier a ohryzok. Tento poklad vykopeme o pol roka a deti uvidia výsledok pokusu.

Mikuláš v MŠ

V pondelok 5.decembra prišiel do MŠ Mikuláš aj s čertom, ktorého sa niektoré deti zľakli. Deti Mikuláša privítali piesňou „Vitaj v našej škôlke milý Mikuláš“. Zarecitovali mu básne o čižmičkách, po ktorých aj potvrdili, že si čižmičky naozaj poumývali. Mikuláš ich za to odmenil bohatým balíčkom. Čert sa detí povypytoval, či naozaj poslúchali a boli celý rok dobré. Za odmenu dostali cukrovú vatu a lízanku.

Mgr. Eva Cíferská


Báhonské noviny - september 2011

Úprava exteriéru a interiéru MŠ

V jarnom období sme v MŠ organizovali brigády pri úpravách okolia MŠ. Zúčastnili sa na nich rodičia detí z MŠ, ktorí vo svojom voľnom čase spiľovali starú čerešňu a z jej kmeňa urobili deťom „hada“. Pripravili základ na nové pieskovisko. Natreli záhradný domček. V budove odstránili starú zárubňu, preniesli skrine a dali sme vymaľovať šatňu v nízkej budove a nakreslili naň obrázok krtka Rudka. Všetkým zúčastneným rodičom patrí veľké ďakujem.

Jarná vychádzka na poľnú cestu

Na prelome jari a leta si deti z MŠ otestovali svoje zdatné nôžky vychádzkou na poľnú cestu. Sledovali pri tom krásu a čaro prírody v podobe spevu vtákov, bzučiacich včielok, rôznych chrobákov a mravcov. Pri tom nám vznikli zaujímavé fotky z vychádzky.

Deň detí v MŠ

Pre deti z MŠ si pedagogické zamestnankyne pripravili rôzne hry na rôznych stanovištiach. Úlohou detí nebolo súťaženie, ale zábava, uvoľnenie, radosť. Po absolvovaní hier deti navštívil šašo (v prevedení prevádzkovej zamestnankyne), ktorý si pre deti pripravil ďalší zábavný program a vo veľkom kufri im priniesol napečených malých šašov.

Návšteva Ranču nad Modrou

Deti z MŠ navštívili začiatkom júna Ranč nad Modrou. Autobus nás vysadil kúsok za Modrou. Na ranč sme potom išli pešo a sledovali krásu Malých Karpát. Pri vstupe do ranču nás čakal farmár. Deťom poukazoval a porozprával o zvieratách, ktoré sa nachádzajú v areáli. Všetky deti sa povozili na koňoch i tie menej odvážne.

Návšteva dopravného ihriska

Predškoláci dostali pozvánku od Pezinských policajtov, ktorá sa nedala odmietnuť. Deti cestovali do Pezinka vlakom. Na dopravnom ihrisku nás už čakala policajtka Korytárová. Deti policajtku počúvali v nemom úžase, ale zároveň jej dávali aj otázky, v ktorých si neboli istí. Policajtka si deti rozdelila na dve skupiny, na chodcov a cyklistov cestnej premávky. Kým cyklisti museli dodržiavať dopravné značky, chodci plnili úlohy, pri ktorých im pomáhali pani učiteľky. Deťom sa veľmi páčilo a ďakujú policajtom za zorganizovanie takejto akcie.

Rozlúčka predškolákov

Rozlúčková slávnosť predškolákov sa konala vo štvrtok 16.júna 2011 v školskej záhrade MŠ. Predškoláci sa predviedli v úlohe hercov, recitátorov, tanečníkov a spevákov. Po pestrom programe deti dostávali osvedčenia o absolvovaní predškolského vzdelávania. Na záver sa všetky deti a pozvaní hostia zabavili pri opekačke. Predškolákom prajeme veľa úspechov v škole.

Mgr. Eva Cíferská

 

Báhonské noviny - apríl 2011

Návšteva DSS

V krásnom predvianočnom čase deti z MŠ navštívili obyvateľov DSS. Zarecitovali im básne, zaspievali piesne, zahrali divadielko o blížiacich sa Vianociach a spoločne s pani zástupkyňou Horváthovou im popriali pokojné prežitie vianočných sviatkov. Deti dostali za pestrý program sladkú odmenu.

Fašiangový karneval

V čase fašiangov sa v materskej škole konal Fašiangový karneval. Z detí sa na chvíľu stali princezné, lienky, draky, spidermani, opravári, kúzelníci a rôzne iné masky. Prezlečené za masky boli i pani učiteľky. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže, v ktorých boli všetci víťazi. Na záver si deti pochutili na piškótových ježkoch, ktoré im pripravila teta upratovačka Renátka.

Návšteva Malokarpatskej knižnice

Predškoláci v pondelok 7.3.2011 cestovali vlakom do Pezinka, kde navštívili Malokarpatskú knižnicu. Teta knihovníčka deťom vysvetlila rozdiel medzi knižnicou a kníhkupectvom, povedala im, kto píše knihy, kto do nich kreslí. Vysvetlila im, ako sa majú správať ku knižkám, aby ich nezničili. Deti si v knižnici popozerali rôzne knihy, pri výbere im pomáhali zamestnanci knižnice. V knižnici sa deti správali slušne, viedli dialóg s tetou knihovníčkou.

Jarná olympiáda

V materskej škole sa vo štvrtok 17.3.2011 konala jarná olympiáda, do ktorej sa zapojili staršie deti. Pani učiteľky si pre deti pripravili ľahšie i ťažšie športové hry. Za každú zvládnutú úlohu deti dostali výtlačku. Za nazbieraných desať obrázkov dostali deti diplomy a sladkú odmenu.

Mgr. Eva Cíferská

 

Báhonské noviny - december 2010

Farebná jeseň v MŠ


V mesiaci október chodili deti z materskej školy poobliekané vo farbách jesene, aby si viac zapamätali, aké môžu byť farby listov na jeseň. V pondelok prišli oblečené v žltej, v utorok v zelenej, v stredu v hnedej, vo štvrtok v červenej a v piatok v oranžovej farbe. Bolo krásne sledovať deti ako prichádzali do škôlky oblečené v určenej farbe. Týmto sa chceme poďakovať rodičom za spoluprácu. Všetky ostatné fotografie nájdete na www.msbahon.sk

Mgr. Eva Cíferská


Báhonské noviny - september 2010

Rozlúčková slávnosť predškolákov

„Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škole.“ R. Fulghum.

Všetko, čo sa deti naučili v materskej škole ukázali vo štvrtok 18.júna 2010 v areáli materskej školy na rozlúčkovej slávnosti. Deti s pomocou pani učiteliek pripravili pestrý program. Pozvaní boli nielen rodičia, ale i starí rodičia, priatelia a všetky deti z materskej školy. Predškoláci sa predviedli ako talentovaní herci, speváci, recitátori, tanečníci. Na záver dostali osvedčenia o absolvovaní predškolského vzdelávania, ktoré im odovzdal pán riaditeľ Ing. Ľubomír Macháček. Krásny program ukončili opekačkou a pohostením.

Výlet loďou na Devín

V stredu 26.mája sa všetky deti z materskej školy vybrali na výlet loďou na Devín. Neodradil ich ani ranný lejak. Z lode krásne videli Bratislavský hrad. Počas vyše hodinovej plavby deti vyšli v sprievode pani učiteliek aj na horný vyhliadkový priestor lode, z ktorej mali krásny výhľad a pozerali na prúd rieky Dunaj. Po vystúpení z lode sa prešli v okolí Devína a spokojní si posadali do autobusa, ktorý ich odviezol späť do Báhoňa. Deti sa naobedovali v školskej jedálni a plné zážitkov sa vrátili do materskej školy.

Deň matiek v MŠ

Deti z materskej školy si pre svoje mamičky pripravili v piatok 7.mája krátky a pestrý program. Najmenšie deti ukázali aké sú už šikovné, zatancovali aj tanček Ďatelinka. Deti pod vedením pani učiteľky Martinky si pre mamičky pripravili program plný básničiek a pesničiek. Dievčatá na svojich bábikách ukázali, aké budú starostlivé mamy. Riško Maťús zarecitoval báseň pre mamičku a potom svoju mamu z lásky pobozkal. Predškoláci sa predviedli ako skúsení herci v scénke o Šípkovej Ruženke. Kráľa zahral Števko Matejčík, princeznú Kristínka Danielová, zlú vílu Viki Króliková. Nechýbali rôzne rekvizity, ani odvaha detí. V básni Prekvapenie Romanke Parajkovej sadla úloha zajačice ako uliata, ale i jej „deťom“ zajačkom v podaní Erika Brateka a Peťka Masaryka. Na záver všetky deti mamám zaspievali pieseň a z lásky im odovzdali kvietky, ktoré vyrobili.

Deti v Divadle Jána Palárika v Trnave

V pondelok 3.mája deti z druhej a tretej triedy materskej školy a prváci zo základnej školy cestovali vlakom do Trnavy na divadelné predstavenie s názvom Pekielko a Anjelínka. Navštívili skutočné divadlo, lebo doteraz vždy chodievalo divadlo za nimi. V Divadle Jána Palárika v Trnave sa im veľmi páčilo, predstavenie sledovali takmer s „otvorenými“ ústami, pochopili, že na zemi existuje dobro aj zlo, herci sem-tam zapájali do predstavenia aj deti. Pri cestovaní vlakom a presune z vlakovej stanice do divadla sa správali veľmi disciplinovane a poslušne. Deti z materskej školy mali na sebe reflexné vesty, vďaka ktorým si pani učiteľky rýchlo overili ich počet. Učiteľky z MŠ a deti ďakujú pani zástupkyni za umožnenie výchovno-vzdelávacieho pobytu v Trnave. Na záver sme deti odfotografovali pri starom vlaku na stanici.

Mgr. Eva Cíferská

 

Vstup dieťaťa do materskej školy

Začiatkom školského roka prichádzajú do MŠ aj deti, ktoré navštívia MŠ prvýkrát. Niektoré deti túto zmenu znášajú ľahko, iným prináša adaptácia na nové prostredie problémy. Dieťa, ktoré nastupuje do materskej školy si nenesie so sebou len nové oblečenie a prezúvky, ale aj svoju jedinečnú psychickú výbavu - temperament, ktorý určuje ako bude reagovať na nové prostredie, nezvyčajné situácie. Adaptáciu ovplyvňuje okrem vnútorných vývinových predpokladov aj výchovný štýl a sociálny status dieťaťa v rodine. Výchovné problémy, vyplývajúce z adaptačného procesu, majú u jednotlivých detí rôznu intenzitu. Pomerne bezstresovú adaptáciu dieťaťa najviac ovplyvňuje citová väzba matky s dieťaťom. Tu je už spolupráca medzi rodinou a materskou školou nevyhnutná. Každé dieťa si vyžaduje individuálny prístup pedagóga, preto informácie o povahe dieťaťa výrazne pomáhajú preklenúť toto náročné obdobie. Dôležitou úlohou výchovy v materskej škole je preto posilňovanie citovej stability a utváranie psychickej odolnosti dieťaťa voči stresom. Ďieťa, ktoré je citovo stabilné, sa adaptuje ľahko a rýchlo. Naopak, citovo labilné dieťa sa adaptuje pomaly a ťažko. Citovo zvažujeme možnosti ako sa zblížiť s dieťaťom. Niekedy sa mu stačí prihovoriť, usmiať sa, pohladiť či ponúknuť hračku. Žiadúca je preto dôsledná spolupráca materskej školy s rodičmi, vzájomná komunikácia. Vytvorením príležitosti navštevovať materskú školu rešpektujeme sociálnu potrebu dieťaťa na  spoločenský kontakt s rovesníkmi, ktorá sa objavuje medzi druhým a tretím rokom veku dieťaťa.

M. Horváthová

Čas je to, čo nám rýchle uteká a vôbec sa nezastaví. Nedbá na naše pocity, prežívania, radosti i smútky, ide svojim tempom. Niekedy sa ženie vpred nenávratou rýchlosťou, inokedy sa vlečie ako slimák. V našej materskej škole je sprevádzaný detskou vravou, zvedavými otázkami detí a začiatkom školeského roka aj slzičkou a smútkom za mamičkou. Onedlho prejde plač, dieťa si nádje kamarátov, obľúbi si svoje pani učiteľky. Zrazu sa mu páči žeriav, vláčik, či bába v kočiariku. Chutí aj chlebík, polievočka, jablko. Naše dieťa sa do školy teší, plač je už dávno za dverami, líčka ako žemličky. Materská škola sa dieťaťu stáva druhým domovom a pani učiteľka kamarátkou.

Kolobeh času a detí sa opakuje z roka na rok začínajúc malými deťmi a končiac predškolákmi. Počas tejto doby sa Vaše deti stávajú aj našimi deťmi a preto celému pedagogickému kolektívu záleží, aby sa Vaše deti v našej materskej škole cítili ako doma. Celodenný pobyt je naplnený hrou, cvičením, výchovno-vzdelávacou a záujmovou činnosťou, vychádzkou, aj pobytom vonku.

Naša materská škola podporuje zdravý životný štýl. Mnohé aktivity s deťmi sú zamerané na upevnenie zdravia detí, stravovacích návykov, otužovanie a hygienu detí. Nezabúdame ani na prevenciu drogových závislostí detí - radšej dať dieťaťu ráno rožok ako napolitánku - radíme rodičom. Učenie sa hráva hrou a tak šikovné pani učeiteľky projektujú. Deťom sa tento spôsob prostredníctvom zážitkového učenia, experimentovania páči. Naše najznámajšie projekty poznáte pod menom "SLONÍČATÁ, ZDRAVIE DO BUDÚCNA, TÝŽDEN ZDRAVIA, ZDRAVÁ VÝZIVA, ZDRAVÝ ÚSMEV, doplnené autorskými príbehmi pedagogických zamestnankýň, ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA". Mnohé z nich rodičia poznajú, pretože spolupráca na projektoch sa uskutočňuje aj za ich pomoci. Vďaka patrí týmto všetkým rodičov.

V materskej škole navštevujú deti vo väčšom počte krúžkovú činnosť podľa záujmu a telentu dieťaťa. Krúžkovú činnosť hudobno-pohybového krúžku, pracovno-výtvarného a enviromentálneho. Vážme si preto prácu tých, ktorí dávajú deťom kus zo seba, toho dobrého. veď je to práca naviac.

Práca je našim povolaním a tak dosiahnuté výsledky sú úspechom celého pedagogického kolektívu a nás tešia. Inak by sme túto prácu nemohli robiť s radosťou.


Báhonské noviny - apríl 2010

Projekt Čisté zúbky

V marci navštevovala materskú školu teta Darina, ktorá deťom vysvetlila, ako sa majú starať o zúbky. Hravou formou im porozprávala, ako vzniká zubný kaz, kde je ďasno, čo je zubný povlak, ako vyzerá zdravý a pokazený zub. Deti sa na hračke klokana naučili, ktoré zuby sú horné a ktoré dolné, ktoré z nich sú rezáky a stoličky. Vyskúšali si aj povolanie zubára. Pozerali kamarátavi so zrkadielkom do úst na zuby. Na maskotovi opravovali pokazené zuby z plastelíny. Na záver dostali cukríky, ktoré im zafarbili zuby na červeno. Tie si museli potom dôkladne poumývať a skontrolovať, či sú zuby správne umyté.

Plavecký výcvik našich detí

Posledný marcový týždeň deti z materskej školy absolvovali plavecký výcvik. Pod vedením tímu skúseného inštruktora PaedDr. Juraja Hečka zo Šport-komplexu Tempo sa zoznamovali s vodou. Odvážnejšie deti sa naučili základy plávania. Plavecký výcvik sa uskutočnil v bazéne na Pasienkoch v rozsahu desiatich výcvikových hodín. Deti vozil do Bratislavy autobus. Hravou formou sa oboznamovali s vodou, naučili sa potápať, podplávať pod penovú tyč, preplávať cez penový kruh, šmýkali sa na šmykľavke do bazéna. Hrali sa s loptami alebo ich tréneri ťahali na penových tyčiach, čo sa im veľmi páčilo. Deti boli s plaveckým výcvikom spokojné, naučili sa otužovať. Touto cestou ďakujeme pani zástupkyni Márii Horváthovej za vybavenie plaveckého kurzu a Jurajovi Hečkovi za dobrú organizáciu detí pri bazéne. Pochvala patrí aj deťom za vytrvalosť pri výcviku a šikovnosť pri prezliekaní sa.

Mgr. Eva Cíferská


Báhonské noviny - december 2009

Mikuláš v kostole a škôlke

Ani tento rok neobišiel náš kostol ani materskú školu Mikuláš a obdaroval väčších aj menších, ktorí sa na stretnutie s ním veľmi tešili.

Vianočná besiedka v škôlke

Deti z MŠ v Báhoni pripravili so svojimi pani učiteľkami aj tento rok posedenie pod stromčekom. Rodičom i starým rodičom, zúčastneným tento rok v mimoriadne hojnom počte, zaspievali koledy a zarecitovali básničky, pod stromčekom dostali pekné knižky a potom stratenú energiu rýchlo doplnili sladkosťami :-) Prajeme všetkým deťom krásne vianočné sviatky, veľa lásky a kopec darčekov !

 

Báhonské noviny - október 2008

Zmeny čakajú aj materskú školu

Po krásnom a teplom lete sa začal sa nový školský rok plný zmien a očakávaní. Zmeny, ktoré priniesol nový školský zákon sa týkajú aj života detí v materskej škole. Materská škola sa po dlhých rokoch namáhavej práce, vďaka odborom, stala súčasťou povinnej školskej vzdelávacej sústavy. Aké zmeny prinesie nám všetkým – učiteľom, deťom, rodičom? Pre učiteľov to je nový spôsob tvorby výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý predstavuje 70% štátneho vzdelávacieho programu pod názvom „Dieťa a svet“ a 30% školského vzdelávacieho programu. Každá škola, teda aj materská má možnosť vytvoriť si svoje školské kurikulum spojené so zameraním školy. Naša materská škola je zaradené v sieti škôl podporujúcich zdravie a preto našim logom je: „Zdravé a šikovné dieťa“.

Škola dostáva možnosť voľnosti výberu nielen zamerania, ale aj voľnosť výučby – edukácie. Deti sú pedagógmi vedené k utváraniu kompetencií (spôsobilostí) v oblasti psychomotorickej, kognitívnej, komunikatívnej, interpersonálnej, sociálnej, učebnej a informačnej kompetencii.

Čo sa týka príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za dieťa, teda po našom tzv. „povinných poplatkov“, rodič za svoje dieťa, ktoré dovŕši rok pred povinnou školskou dochádzkou neprispieva, neplatí. Túto povinnosť za rodiča hradí štát. Dokladom o stupni vzdelania je OSVEDČENIE o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Osvedčenie vydáva materská škola. v závere roka pred ukončením dochádzky dieťaťa v MŠ ako absolvovanie prípravy na vstup do 1. ročníka ZŠ.

Tieto zmeny nás pedagógov zasiahnu v oblasti metodickej, odbornej. Naša materská škola prechádza postupne aj zmenami úpravy v zariadení a vybavení budovy čo sa týka úspory energie. Koncom tohto školského roka v našej triede predškolákov boli vymenené okná. V zimných mesiacoch sme znižovali a zateplovali stropnú časť triedy so zabudovaním nových svietidiel. V posledných rokoch sme zakúpili nová zariadenie nábytku. Tieto zmeny by sme však nemohli urobiť samy od seba. Vďaka patrí všetkým ktorí sa na týchto zmenách podieľali a finančne prispeli V spolupráci s OÚ Báhoň, Ing. Patoprstým, rodičmi detí, aktivitou učiteliek MŠ, ochotou riaditeľa ZŠ Mgr. O. Koreňa spolupracovať, sme dosiahli tieto krásne výsledky, ktoré budú mať možnosť obyvatelia obce uzrieť počas dňa otvorených dverí.

V závere by som chcela poďakovať rodičom, ktorí obetovali svoj voľný čas, prišliň pomôcť vytvoriť pekné prostredie svojim deťom. Maliarske práce previedli: p. Monček, p. Kellner (strop), p. Držka, p. Csolle, (maľba triedy po výmene okien), p. Švorc Alino, p. učiteľka M. Patoprstá („sokel“ stien), p. Monček, p. Heribanová, p. Nemčovičová, p. Bušová (náter radiátorov), rodine Debreckej a p. Sobotovi M. za úpravu pieskoviska. P. Kellovi K., ktorý nám pomáha pri opravárskych prácach. Pani učiteľkám ďakujem za prípravu školského vzdelávacieho programu, ktorého prvky začíname aplikovať už v tomto školskom roku.

Všetkým deťom našej materskej školy želám pekné slnečné dni plné pohody, veľa dobrých kamarátov a v neposlednej miere množstvo zaujímavých poznatkov s rozšírením poznávacieho obzoru. Čo zaželať pani učiteľkám? Veselé, usmiate deti a rodičov ochotných k spolupráci. Veď všetko robíme pre NAŠE DETI.