Materská škola v Báhoni

2% dane z príjmu

Prevziať tlačivo: 2% dane z príjmu FO 2018

♥ Ďakovný list ♥

Milí rodičia, priatelia, ktorí ste sa rozhodli darovať 2% pre našu MŠ (OZNAM z 14.2.2019)

Prosíme, aby ste používali nové tlačivá, ktoré sú dostupné na našej webovej stránke alebo osobne v priestoroch materskej školy . Vďaka za porozumenie.

Údaje o prijímateľovi:

Názov: Báhončatá

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: 1. mája 135/1, 900 84 Báhoň

IČO: 50163868

 

Obraciame sa na rodičov so žiadosťou o poskytnutie 2% dane z príjmov pre deti MŠ. Tlačivá nájdete na stránke a v MŠ, ale aj v jednotlivých triedach. Vyplnené a potvrdené tlačivá môžete odovzdať v MŠ, ktorá ich doručí Daňovému úradu v Pezinku do 30.apríla 2019.


Poskytnuté finančné prostriedky z daní boli doposiaľ použité na:

  • zabezpečenie detských stolíkov pre deti do 2.triedy
  • zakúpenie drevených dverí  do jedálne
  • zakúpenie nábytku do 2.triedy a teda výmena pôvodného
  • dokončenie šatne pre deti 2. a 3. triedy - maľovanie, podlaha z PVC, úložné priestory na osobné veci detí - vešiaky, poličky
  • záhradné atrakcie z agátového dreva  - loď, balančný mostík - bajaja, lavička okolo stromu
  • dokončenie dopravného ihriska - zakúpenie kolobežiek, dopravných prenosných značiek
  • zakúpenie nových stoličiek v jedálni materskej školy
  • zakúpenie nových paplónikov pre deti 1. a 2. triedy
  • zakúpenie nábytkovej zostavy do 1.triedy