Materská škola v Báhoni

2% dane z príjmu

Prevziať tlačivo: 2% dane z príjmu FO 2017

♥ Ďakovný list ♥

Milí rodičia, priatelia, ktorí ste sa rozhodli darovať 2% pre našu MŠ (OZNAM z 13.3.2018)

Boli sme informovaní, že tlačivo na Vyhlásenie o 2% bolo nesprávne predvyplnené. Údaj IČO bol zarovnaný od ľavého okraja, pričom mal byť  od pravého. Prosíme preto, aby ste používali nové tlačivá, ktoré sú dostupné na našej webovej stránke alebo osobne v priestoroch materskej školy . Vďaka za porozumenie. V prípade ďalších informácii nás neváhajte kontaktovať.

Údaje o prijímateľovi:

Názov: Báhončatá

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: 1. mája 135/1, 900 84 Báhoň

IČO: 50163868

 

Obraciame sa na rodičov so žiadosťou o poskytnutie 2% dane z príjmov pre deti MŠ. Tlačivá nájdete na stránke a v MŠ, ale aj v jednotlivých triedach. Vyplnené a potvrdené tlačivá môžete odovzdať v MŠ, ktorá ich doručí Daňovému úradu v Pezinku do 30.apríla 2018.


Poskytnuté finančné prostriedky z daní boli doposiaľ použité :

  • na zabezpečenie detských stolíkov pre deti do 2.triedy
  • na zakúpenie drevených dverí  do jedálne
  • na zakúpenie nábytku do 2.triedy a teda výmena pôvodného
  • na dokončenie šatne pre deti 2. a 3. triedy - maľovanie, podlaha z PVC, úložné priestory na osobné veci detí - vešiaky, poličky
  • na záhradné atrakcie z agátového dreva  - loď, balančný mostík - bajaja, lavička okolo stromu
  • na dokončenie dopravného ihriska - zakúpenie kolobežiek, dopravných prenosných značiek