Materská škola v Báhoni

2% dane z príjmu

Prevziať tlačivo: 2% dane z príjmu FO 2017

♥ Ďakovný list ♥

 

Údaje o prijímateľovi:

Názov: Báhončatá

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: 1. mája 135/1, 900 84 Báhoň

IČO: 50163868

 

Obraciame sa na rodičov so žiadosťou o poskytnutie 2% dane z príjmov pre deti MŠ. Tlačivá nájdete na stránke a v MŠ, ale aj v jednotlivých triedach. Vyplnené a potvrdené tlačivá môžete odovzdať v MŠ, ktorá ich doručí Daňovému úradu v Pezinku do 30.apríla 2018.


Poskytnuté finančné prostriedky z daní boli doposiaľ použité :

  • na zabezpečenie detských stolíkov pre deti do 2.triedy
  • na zakúpenie drevených dverí  do jedálne
  • na zakúpenie nábytku do 2.triedy a teda výmena pôvodného
  • na dokončenie šatne pre deti 2. a 3. triedy - maľovanie, podlaha z PVC, úložné priestory na osobné veci detí - vešiaky, poličky
  • na záhradné atrakcie z agátového dreva  - loď, balančný mostík - bajaja, lavička okolo stromu
  • na dokončenie dopravného ihriska - zakúpenie kolobežiek, dopravných prenosných značiek