Materská škola v Báhoni

Personálne obsadenie


Pedagogickí zamestnanci :

Mgr. Vladimíra Struhárová

zástupkyňa pre MŠ a učiteľka v 2.triede - žabky

Mgr. Lucia Konečná - učiteľka v 2.triede - žabky

Jana Lüttmerdingová - triedna učiteľka v 1.triede - sovičky

Barbora Dekrétová - učiteľka v 1.triede - sovičky

Zuzana Paulová - triedna učiteľka v 3.triede - lienky

Mária Horváthová - učiteľka v 3.triede - lienky


Prevádzkoví zamestnanci :

Ľubica Ižová

Rozália Haršányová


Konzultačné hodiny :

Mgr. Vladimíra Struhárová - každý párny týždeň od 10.30 hod. - 12.30 hod.

Mgr. Lucia Konečná - nepárny pondelok 12.30 hod. - 13.30 hod.

Mária Horváthová - nepárny pondelok 11.30 hod. - 12.30 hod.

Barbora Dekrétová - nepárny pondelok 12.30 hod. - 13.30 hod.

Zuzana Paulová - párny pondelok 11.30 hod. - 12.30 hod.

Jana Lüttmerdingová - párny pondelok 12.30 hod. - 13.30 hod.