Materská škola v Báhoni

Personálne obsadenie


Pedagogickí zamestnanci :

Mgr. Vladimíra Struhárová

zástupkyňa pre MŠ a učiteľka v 1.triede - sovičky

Mgr. Lucia Konečná - učiteľka v 1.triede - sovičky

Mária Horváthová - triedna učiteľka v 2.triede - žabky

Barbora Dekrétová - učiteľka v 2.triede - žabky

Zuzana Paulová - triedna učiteľka v 3.triede - lienky

Jana Lüttmerdingová - učiteľka v 3.triede - lienky


Prevádzkoví zamestnanci :

Ľubica Ižová

Rozália Haršányová


Konzultačné hodiny :

Mgr. Vladimíra Struhárová - každý nepárny týždeň od 10.30 hod. - 12.30 hod.

Mgr. Lucia Konečná - párna streda 12.30 hod. - 13.30 hod.

Mária Horváthová - párny pondelok a utorok 11.30 hod. - 12.00 hod.

Barbora Dekrétová - nepárny pondelok a utorok 11.30 hod. - 12.00 hod.

Zuzana Paulová - párna streda a štvrtok 12.30 hod. - 13.00 hod.

Jana Lüttmerdingová - nepárny utorok 12.30 hod. - 13.30 hod.