Materská škola v Báhoni

Personálne obsadenie


Pedagogickí zamestnanci :

Mgr. Vladimíra Struhárová

zástupkyňa pre MŠ a učiteľka v 2.triede - žabky

Zuzana Paulová - učiteľka v 2.triede - žabky

Mgr. Lucia Konečná - učiteľka v 1.triede - sovičky

Mgr. Kristína Balážová - učiteľka v 1.triede - sovičky

Jana Lüttmerdingová - učiteľka v 3.triede - lienky

Natália Kainová - učiteľka v 3.triede - lienky


Prevádzkoví zamestnanci :

Ľubica Ižová

Ingrid Kellnerová


Konzultačné hodiny :

Mgr. Vladimíra Struhárová - každý párny týždeň od 10.30 hod. - 12.30 hod.

Zuzana Paulová - nepárny pondelok 12.30 hod. - 13.30 hod.

Mgr. Lucia Konečná - párny pondelok 12.30 hod. - 13.30 hod.

Mgr. Kristína Balážová - nepárny pondelok 12.30 hod. - 13.30 hod.

Natália Kainová - párny pondelok 11.30 hod. - 12.30 hod.

Jana Lüttmerdingová - nepárny pondelok 11.30 hod. - 12.30 hod.