Materská škola v Báhoni

Plán aktivít pre radosť deťom

Jeseň :

Poznávacia vychádzka do prírody, poznávanie a zbieranie prírodnín.

Plody zeme: zhotovenie výrobkov z prírodných materiálov, ovocia a zeleniny, plody jesene s využitím výzdoby prostredia MŠ ( v prípade potreby zapojiť sa do výzdoby verejných priestorov v obci).

Plávanie s kamošmi - plavecký výcvik v Modre.


Týždeň zdravia  – ochutnávka a výroba šalátov, nátierok z ovocia a zeleniny.
Deň jablka – ochutnávka jablka, pieseň o jabĺčku, strihanie, lepenie, skladanie, modelovanie.

Šarkaniáda – púšťanie šarkanov na multifunkčnom ihrisku.

Zakopanie pokladu – zakopávanie odpadu z dreva, papiera, plastu, skla, ovocia – sledovanie procesu premeny.

Večer strašidielok – zhotovenie svetlonosov, lampiónový sprievod okolo škôlky (akcia s rodičmi).


Nenič svoje múdre telo – projekt.


Bábkové divadlo podľa ponuky - "O pahltnom hadovi" (divadlo MaKiLe)
.

Návšteva divadla J. Palárika v Trnave - predstavenie Traja tučniaci.

Návšteva knižnice v Pezinku, beseda na tému knihy Mimi a Líza.

Zima :

Tešíme sa na Mikuláša.

Tvorivé vianočné dielne (aktivita s rodičmi).

Vianočný koncert Základnej umeleckej školy ( Cífer ).

Posedenie pri vianočnom stromčeku spojené s programom pre rodičov (individuálne po triedach).

Návšteva kamarátov zo školy – otvorená hodina pre žiakov prvého ročníka ZŠ.

Návšteva „veľkej“ školy – otvorená hodina detí 1.ročníka pre deti predškolského veku, vzájomné konzultácie učiteliek, výmena darčekov.

Fašiangový karneval a dvaja klauni – zábavný program pre deti.

Prednáška pre rodičov „Pripravenosť dieťaťa na vstup do ZŠ“ (Mgr. Alena Drahošová - psychológ).

Jar :

Projekt čisté zúbky s D. Kramaričovou (dentálna hygienička)

Uvítanie detí do života – program detí s vystúpením na Obecnom úrade v Báhoni.

Návšteva mestskej knižnice v Pezinku, moja obľúbená kniha, označenie knižnice písmenami.

„Beseda o rozprávkach“ – v školskej knižnici ZŠ za účasti detí z MŠ

„Pod brezou“ - prednes básni na záhrade MŠ.

Najmenší festival – tanečné vystúpenie v PK, prezentácia MŠ, prezentácia detí z tanečného krúžku.

Tvoríme si záhradku (políčko) s cieľom starostlivosti o záhradku, rastliny (učiť sa o raste rastlín, o podmienkach rastu, porovnávať ich a pod.).

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ.

Projekt Separáčik – zameraný na triedenie odpadu, výroba kontajnerov, vychádzka k obecnej skládke.

Plavecký výcvik detí predškolského veku.

Deň Zeme – kreslenie kriedou na chodník, prezentácia prác v areály MŠ.

Projekt bezpečne na ulici s využitím vlastných dopravných prostriedkov.

Dopravné ihrisko – objednaný projekt dopravnej bezpečnosti detí spojený s praktickou činnosťou v Pezinku.

Príprava kultúrneho programu ku Dňu matiek.

Leto :

Týždeň detskej radosti – nafukovací hrad, športové hry a súťaže, divadielko – MAKILE, diskotéka, sokoliari.

Noc v škôlke – hľadanie pokladu (akcia pre predškolákov).

Koncoročný výlet – Farma Pod Gaštankou v Modre.

Letná športová olympiáda – ocenenie najlepších športovcov.

Rozlúčka všetkých detí so škôlkou a slávnostné ukončenie predškolákov.

Vykopanie pokladu – pozorovanie recyklácie odpadu v školskej záhrade.

Indiánske leto - letná (prázdninová) činnosť.

 

Ďalšie aktivity
Zber papiera - celoročný
Brigády na údržbu a skrášľovanie prostredia MŠ, areálu školskej záhrady