Materská škola v Báhoni

Novinky

Oznamy


Oznam (23.január)

z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí v našej materskej škole, rušíme objednaný program Šašo Maroš a karneval... Fašiangy stále trvajú, tak sa pokusíme zrealizovať túto akciu v inom termíne, ktorý sa včas dozviete :)

Ďakujeme za pochopenie a všetkým chorým kamarátom prajeme skoré uzdravenie!

Kolektív MŠ


Vážení rodičia,

dotácia na stravu sa poskytuje deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy. Podľa § 4 ods.6 zákona č.544/2010 Z.z. sa dotácia na stravu poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu. V prípade, že sa dieťa nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole je potrebné ho odhlásiť! Prosíme rodičov, aby aj naďalej postupovali pri odhlasovaní resp. prihlasovaní dieťaťa na stravu ako doteraz. Ak dieťa nebude riadne odhlásené, rodič uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá, tzn. že mu nevznikne nárok na dotáciu 1,20 eura na daný deň. Režijný poplatok na základe VZN obce Báhoň zostáva nezmenený a ten musia zákonní zástupcovia uhradiť, aj keď majú nárok na dotáciu.

V prípade otázok ma kontaktujte na čísle materskej školy.

Vladimíra Struhárová