Materská škola v Báhoni

Novinky

Čo pripravujeme


DEŇ DOBROSRDEČNOSTI 13.11. V tento deň sa porozprávame s deťmi o dobrých skutkoch, o tom, prečo je dôležité správať sa k sebe úctivo, ohľaduplne a s rešpektom.

V triede sovičiek si prečítame príbeh „O smutnej myške“, ktorá sa naučila používať „čarovné slovíčka“, a potom si zaspievame pesničku o čarovných slovách. Budeme viesť rozhovor na tému kto ma potešil, kto mi pomohol...

V triede žabiek si vytvoríme „Veselú záhradu“, použijeme rôzne tvary a farby kvetov, stoniek, listov. Každé dieťa si vytvorí svoj kvet, stonku a list a nalepí na spoločný papier. Záhradku domaľujeme, a keď bude záhradka hotová, porozprávame sa o tom, že každá kvetina je iná – jedinečná (jedna malá, druhá veľká a pod.) a aj tak majú všetky rovnaké právo byť v záhradke. A tak je to i s nami, deťmi – každý je iný a jedinečný a každý má právo mať svoje miesto v triede.

V triede lienok pomocou muzikoterapie budeme maľovať spoločný obraz, striedať pozície, pripomenieme si aké dôležité je brať ohľad na kamarátov, byť pozorný, všímať si a vnímať okolie, budeme hľadať a oceňovať dobré vlastnosti u všetkých kamarátov v triede.