Materská škola v Báhoni

Novinky

Čo pripravujemeKalendár podujatí na najbližšie mesiace

Posielame Vám prehľad najbližších termínov na mesiac November a December. Ku každej dôležitej akcii Vám zašleme emailom plagát minimálne týždeň dopredu, pred konaním akcie.

NOVEMBER 2019

21. novembra - FOTENIE DETÍ V MŠ, motív zimný. Fotenie prebieha postupne po triedach v doobedných hodinách od 9.00h. Prosím, aby ste si nahlásili prípadné súrodenecké foto u pani učiteliek vo svojej triede.

22. novembra – opäť DEPISTÁŽ ŠKOLSKEJ ZRELOSTI – bude prebiehať po druhý krát pre deti z 3. triedy, ktoré sa nezúčastnili depistáže zo zdravotných a iných dôvodov a prejavili záujem o ďalší termín.

27. novembra - dentálna hygiena v rámci týždňa ZDRAVÉ ZÚBKY. Dentálna hygiena bude prebiehať s pani Kramaričovou, skúsenou dentálnou hygieničkou. Prosíme rodičov, aby si deti na tento deň doniesli zubné kefky.

DECEMBER 2019

V týždni od 3. decembra budeme v každej triede piecť medovníčky.

6. decembra – v doobedných hodinách k nám príde MIKULÁŠ aj s príbehom AKO SA ČERT ANJELOM STAL (Mikulášsky príbeh o tom, prečo sa oplatí byť dobrým...)

10. decembra - TVORIVÉ VIANOČNÉ DIELNE OD 15.30 h. po triedach. Srdečne pozývame rodičov, aby s nami strávili tvorivé popoludnie.

Pozývame Vás na Vianočné besiedky:

12. decembra - VIANOČNÁ BESIEDKA od 15.30 h.- lienky

17. decembra - VIANOČNÁ BESIEDKA od 15.30 h. - žabky

18. decembra - VIANOČNÁ BESIEDKA od 15.30 h. - sovičky